Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 07:53 AM CEST
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:21 AM CEST
Heriaeus hirtus - Photo (c) Philippe  Garcelon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Heriaeus hirtus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:05 AM CEST

Τόπος

Cité belhadj (Google, OSM)
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala)

Παρατηρητής

hestergoeman

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:08 PM SAST

Τόπος

Solliès-Toucas (Google, OSM)
Μαυροτσιροβάκος - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:15 AM CEST
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

bernhard_jacobi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2010 03:49 AM CEST

Περιγραφή

male, possibly M. ferox?

Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2015 01:55 PM EDT

Περιγραφή

Oeufs d'escargots ou de limaces? ca 2,7 mm.

Stylommatophora - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Τάξη Stylommatophora, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

mananaamadocosta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2008

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Mata Atlântica de Altitude

Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

alexandreverhaverbeke

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 04:21 PM SAST
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimoya-sandy

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Vu après une forte pluie

Nomada - Photo (c) Juan Cepeda Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Γένος Nomada, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanbaptiste3

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 12:44 PM SAST
Xylocopa violacea - Photo (c) gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Xylocopa violacea, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 07:23 PM UTC
Allothrombium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Γένος Allothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 02:07 PM CET

Τόπος

Cité Zeramna (Google, OSM)
Gnaphosidae - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

sebastiennoygues

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 07:44 PM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirimer

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 09:52 AM SAST
Menemerus taeniatus - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Menemerus taeniatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edanko

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2015 05:47 PM EDT

Ετικέτες

Megalothorax minimus - Photo (c) Andy Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Megalothorax minimus, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:13 AM SAST

Περιγραφή

Mesostigma oribate prostigmata?

Megalothorax - Photo (c) Andy Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Γένος Megalothorax, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 03:32 PM NZDT
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Sminthurinus niger - Photo (c) Will George, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Sminthurinus niger, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 03:32 PM NZDT
Διπλόποδα - Photo (c) Paul G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photo-nature

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 03:51 PM CEST
Gasteruption - Photo (c) JRxpo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Γένος Gasteruption, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

les-monta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 11:44 AM SAST
Bellis sylvestris - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Bellis sylvestris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollythefrog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 02:31 PM HKT
Ασιλίδες - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirimer

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 09:52 AM SAST
Menemerus - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Γένος Menemerus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiennoygues

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 11:45 AM SAST

Περιγραφή

Araignée

Mangora acalypha - Photo (c) salvatore_infanti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Mangora acalypha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiennoygues

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 11:26 AM SAST

Τόπος

Solliès-Toucas (Google, OSM)
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berzou: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26