Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres859

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 04:37 PM -03
Cordia decandra - Photo (c) Nico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Cordia decandra, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres859

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 10:19 AM -03
Leucocoryne purpurea - Photo (c) benja_boetsch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Leucocoryne purpurea, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katysolis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 11:51 PM -03
Viola rubella - Photo (c) Pablo Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Silva
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Viola rubella, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 01:55 PM -03
Cordia decandra - Photo (c) Nico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Cordia decandra, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mars_alive

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:07 PM -03
Amsinckia calycina - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Amsinckia calycina, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 01:45 PM -03
Erythrostemon angulatus - Photo (c) Claudio Alvarado Solari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Erythrostemon angulatus, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:55 AM -03
Frankenia chilensis - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pedro vargas
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Frankenia chilensis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mars_alive

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:10 PM -03
Bridgesia incisifolia - Photo (c) Eitel Carlos Thielemann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eitel Carlos Thielemann
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Bridgesia incisifolia, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:12 PM -03
Suaeda foliosa - Photo (c) Daniel Montesinos T, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Montesinos T
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Suaeda foliosa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiansilvab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:57 PM -03
Sophora macrocarpa - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Sophora macrocarpa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiansilvab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:50 PM -03
Tecophilaea violiflora - Photo (c) Gustavo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Tecophilaea violiflora, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiansilvab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:41 PM -03
Trichopetalum plumosum - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pedro vargas
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Trichopetalum plumosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiansilvab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:15 PM -03
Pasithea caerulea - Photo (c) Andrea Ramdohr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Ramdohr
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Pasithea caerulea, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake_smith755

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 01:05 PM -03
Phycella arzae - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Phycella arzae, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melgon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:00 PM -03
Loasa placei - Photo (c) Eitel Carlos Thielemann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eitel Carlos Thielemann
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Loasa placei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melgon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 05:51 PM -03
Sophora macrocarpa - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Sophora macrocarpa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 02:21 PM -03
Blechnum chilense - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Blechnum chilense, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoleetheguide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:34 PM -03
Sicyos baderoa - Photo (c) Diego Almendras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Diego Almendras
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Sicyos baderoa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoleetheguide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:37 PM -03
Argylia radiata - Photo (c) iibarra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Argylia radiata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoleetheguide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:53 PM -03
Polyachyrus poeppigii - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Polyachyrus poeppigii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoleetheguide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:59 PM -03

Περιγραφή

Muy sencillo de encontrar, vista en abundancia desde la región de Coquimbo.
Muy resistente

Encelia canescens - Photo (c) Andrea Ramdohr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Ramdohr
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Encelia canescens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresamenabar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 02:20 PM -03
Bipinnula plumosa - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pedro vargas
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Bipinnula plumosa, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo311

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 12:16 PM -03

Τόπος

copiapó (Google, OSM)
Zephyra elegans - Photo (c) Jardín Botánico Nacional, Viña del Mar, Chile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Zephyra elegans, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresamenabar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 02:42 PM -03
Pasithea caerulea - Photo (c) Andrea Ramdohr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Ramdohr
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Pasithea caerulea, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresamenabar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 03:08 PM -03
Pellaea myrtillifolia - Photo (c) Nicolás Lavandero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Pellaea myrtillifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malucha2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:27 PM -04
Colliguaja - Photo (c) ser_andante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Γένος Colliguaja, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherine911

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 12:22 PM -03
Clarkia tenella - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Clarkia tenella, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hector_yanez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 07:39 PM -03
Leucocoryne purpurea - Photo (c) benja_boetsch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Leucocoryne purpurea, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpezosaez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 05:33 PM -03
Berberis darwinii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Berberis darwinii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danignaciogp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 03:24 PM -03
Solenomelus pedunculatus - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη berny_dele_roses: Solenomelus pedunculatus, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 908