Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2015

Περιγραφή

Male Hylaeus Planihylaeus quadriceps (thanks Bernhard) trying to sleep in Wahlenbergia but disturbed by the photographer, in my garden
Identified as Hylaeus Planihylaeus quadriceps on Bowerbird by Bernhard Jacobi: "yellow mandibles and yellow tibial bases on hindlegs agree well with H. quadrceps male and do not fit the humpbacked male of chrysaspis (a species I would like to see!)"

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2015

Περιγραφή

Hylaeus on Wahlenbergia
Identified as Hylaeus Planihylaeus quadriceps on Bowerbird by Bernhard Jacobi: "male"

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2014

Περιγραφή

Hylaeus sp.
Identified as Hylaeus Planihylaeus quadriceps on Bowerbird by Bernhard Jacobi: "6th photo shows keel on 3rd metanotal sternum"

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 04:46 AM +11

Περιγραφή

On Trachymene composita.

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2016

Περιγραφή

Small Black Bee
Identified as Hylaeus Planihylaeus quadriceps on Bowerbird by Ken Walker: "ID by Terry Houston. Terry asked what plant was the bee on?"

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2013

Περιγραφή

Hylaeus on Trachymene anisocarpa
Identified as Hylaeus Planihylaeus quadriceps on Bowerbird by Bernhard Jacobi: "a female. ID should be right this time :), checked Houston (1981) p.106, fig.189"

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017

Περιγραφή

Hylaeus bee on Wahlenbergia the same species as previously ided by Michael Batley in my garden I believe

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018

Περιγραφή

Bee-haviour. Hylaeus Planihylaeus quadriceps gathering nesting material

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016

Περιγραφή

Bee-haviour Hyaline collecting plant material
Identified as Hylaeus Planihylaeus quadriceps on Bowerbird by Roch Desmier de Chenon: "Very interesting behaviour of this Planihylaeus quadriceps taking out with mandibules some piece on the border of this leaf, likely for use in nest."

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:16 AM AEDT

Περιγραφή

One of many swarming around the newly-opened flowers of Persoonia laevis

Leioproctus incanescens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Leioproctus incanescens, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 02:28 PM AEST

Τόπος

Bunarong Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on Aotus ericoides.

Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Leioproctus cyaneorufus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 01:24 PM AEDT

Περιγραφή

feeding on Aotus flowers

Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Leioproctus cyaneorufus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 07:57 AM AEDT

Περιγραφή

Collecting pollen from flowers of Persoonia linearis

Leioproctus incanescens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Leioproctus incanescens, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 02:26 PM AEDT

Περιγραφή

Single bee using several adjacent Wahlenbergia flowers as daytime retreats. Periodicallly, it would emerge from deep in the flower to preen or apparently look about. But most of the time it was largely concealed inside the flower's bell.

Hylaeus quadriceps - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus quadriceps, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 11:19 AM AEDT

Περιγραφή

nectar-feeding on Stylidium

Chilalictus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Υπογένος Chilalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 11:14 AM AEDT

Περιγραφή

This series shows the bee determinedly taking pollen from the anthers of Stylidium. More typically I see bees taking nectar ... this behaviour was quite novel.

Chilalictus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Υπογένος Chilalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 04:10 PM AEDT

Περιγραφή

small, ~7mm long (the flower has an overall diameter 7-8mm)
all shots are the same bee ... it moved from one little Mitrasacme flower to the next

Chilalictus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Υπογένος Chilalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:07 PM AEDT
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Lasioglossum willsi, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teale_britstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018

Περιγραφή

Possibly Lithurgus (Lithurgus) atratus
Identified as Lithurgus Lithurge atratus on Bowerbird by Roch Desmier de Chenon: "Very interesting bee. Seems for me to be a lithurgine bee. Considering that the Sternal scopa is more reddish brown than light reddish brown and tha facial prominence narrower, Austrothurgus rubricatus can be discarded as well Lithurgus atratiformis. Therefore fitting with Lithurgus Lithurgus atratus Smith. Confirmation is needed by other taxonomists."

Lithurgus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Γένος Lithurgus, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teale_britstra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018

Περιγραφή

Native bee (Megachile Amegachile mystacea)
Identified as Megachile Amegachile mystacea on Bowerbird by Roch Desmier de Chenon: "Beautiful Megachile, Megachile Amegachile mystacea (Fabricius) female."

Megachile mystacea - Photo (c) Graeme Cocks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Megachile mystacea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Hylaeus euxanthus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus euxanthus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Probably fe H euxanthus

Hylaeus euxanthus - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vuk
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Hylaeus euxanthus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Previously identified nearby. Unmistakeable wasp mimics.

Lasioglossum peraustrale - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Lasioglossum peraustrale, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2013 03:51 AM AEDT

Ετικέτες

Homalictus - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Υπογένος Homalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 10:59 AM AEST

Περιγραφή

Maybe M cincturata seen here years ago in 2014 https://www.inaturalist.org/observations/25605421

Megachile cincturata - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Megachile cincturata, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 10:47 AM AEST
Mellitidia tomentifera - Photo (c) Michael Skvarla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Mellitidia tomentifera, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 04:33 PM AEST
Mellitidia tomentifera - Photo (c) Michael Skvarla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Mellitidia tomentifera, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 04:44 PM AEST

Περιγραφή

on Santalum

Braunsapis - Photo (c) Chris Vynbos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Γένος Braunsapis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 02:35 PM AEST
Chilalictus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Υπογένος Chilalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 02:30 PM AEST
Braunsapis - Photo (c) Chris Vynbos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernhard_jacobi: Γένος Braunsapis, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 175