Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 11:43 AM CEST

Τόπος

El Carall Bernat (Google, OSM)

Ετικέτες

Λαβράκι - Photo (c) slebris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόστικτο Χταπόδι (Callistoctopus macropus)

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:32 PM CET
Λευκόστικτο Χταπόδι - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Λευκόστικτο Χταπόδι (Callistoctopus macropus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:26 PM CET
Pseudaphya ferreri - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Pseudaphya ferreri, Ένα μέλος του Γωβηίδες (Οικογένεια Gobiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:20 PM CET
Mesochaetopterus rogeri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Mesochaetopterus rogeri, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:06 PM CET
Cerianthus lloydii - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Cerianthus lloydii, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:19 PM CET
Tritia mutabilis - Photo (c) Aleksander Golemaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Tritia mutabilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 12:57 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Alcyonium acaule - Photo (c) slebris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Alcyonium acaule, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 12:57 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Alcyonium acaule - Photo (c) slebris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Alcyonium acaule, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 12:07 AM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Veretillum cynomorium - Photo (c) jome jome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Veretillum cynomorium, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 11:42 AM CET

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Eunicella singularis - Photo (c) Rino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Eunicella singularis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazancourt

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2013 10:15 AM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Cerianthus membranaceus - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Cerianthus membranaceus, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 09:10 AM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Aglaophenia elongata - Photo (c) François Roche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Aglaophenia elongata, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)

Παρατηρητής

seahorses_of_the_world

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Περιγραφή

Els Lambrechts/ Guylian Seahorses of the World 2018

Ιππόκαμπος - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)

Παρατηρητής

seahorses_of_the_world

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

Els Lambrechts/Guylian Seahorses of the World 2018

Ιππόκαμπος Ο Κοινός - Photo (c) seahorses_of_the_world, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Ιππόκαμπος Ο Κοινός (Hippocampus guttulatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canislupus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015

Τόπος

Illa Mateua (Google, OSM)
Paraflabellina ischitana - Photo (c) gbiscop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Paraflabellina ischitana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

riebirk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 03:39 PM SAST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbiewjackson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Croatia (Google, OSM)
Pagellus bogaraveo - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Pagellus bogaraveo, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:54 AM CEST
Dromia personata - Photo (c) paubatllev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Dromia personata, Ένα μέλος του Δρομιίδαι (Οικογένεια Dromiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borisweitzmann

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 10:18 AM CET

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Rizomes of Cymodocea nodosa after a heavy storm

Cymodocea nodosa - Photo (c) Bernat Garrigós, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Cymodocea nodosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 04:48 PM CEST

Τόπος

Egipte (Google, OSM)
Chaetodon fasciatus - Photo (c) divemecressi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Chaetodon fasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 04:53 PM CEST

Τόπος

Egipte (Google, OSM)
Chaetodon austriacus - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Chaetodon austriacus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμάρι (Loligo vulgaris)

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 07:49 PM CET
Καλαμάρι - Photo (c) josepvilanova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Καλαμάρι (Loligo vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 07:22 PM CET
Diplosoma spongiforme - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Diplosoma spongiforme, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροσκορπιός (Scorpaena porcus)

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 07:33 PM CET
Μαυροσκορπιός - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Μαυροσκορπιός (Scorpaena porcus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 10:22 AM CET
Gobius incognitus - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Gobius incognitus, Ένα μέλος του Γοβιός (Γένος Gobius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 11:01 AM CET
Cliona viridis - Photo Parent Géry, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Cliona viridis, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 10:21 AM CET
Protula tubularia - Photo (c) Miquel Pontes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Protula tubularia, Ένα μέλος του Προτούλα (Γένος Protula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Σουπιά (Sepia officinalis)

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 11:17 AM CET

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Κοινή Σουπιά - Photo (c) Bernat Garrigós, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Κοινή Σουπιά (Sepia officinalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepvilanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 10:15 AM CET
Thuridilla hopei - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Thuridilla hopei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό
Periclimenes scriptus - Photo (c) gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bernatpescaire: Periclimenes scriptus, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 55