Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenmacdonald

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:12 PM EDT
Melanitta americana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Melanitta americana, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

sacjackson

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

nearwildhelen

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:04 AM MDT
Χηνοπρίστης - Photo (c) Richard Kunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Kunz
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

danlharp

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 01:52 PM PDT

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Χηνοπρίστης - Photo (c) Richard Kunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Kunz
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oviscanadensis_connerties

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 11:52 AM CDT
Bucephala albeola - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bikevisionary

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Ετικέτες

Pheucticus ludovicianus - Photo (c) John Murnane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Murnane
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Pheucticus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bikevisionary

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Ετικέτες

Pheucticus ludovicianus - Photo (c) John Murnane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Murnane
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Pheucticus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elijah82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 11:17 AM UTC
Lepomis gibbosus × cyanellus - Photo (c) beckead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Lepomis gibbosus × cyanellus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michieldewit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 06:45 PM EDT
Lepomis gibbosus × cyanellus - Photo (c) beckead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Lepomis gibbosus × cyanellus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

andersenfrench

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:22 AM CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Tripp Davenport, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

rwdjlump

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Tripp Davenport, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordi_cobiix

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:18 PM CDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mieux

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 10:10 AM PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

naturegirl316

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:14 PM CDT
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

jozefkrichards

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

davidbygott

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:41 AM MST

Τόπος

Tucson, AZ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

  • Sweetwater Wetlands AZ 29 apr 2022
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:55 AM PDT

Ετικέτες

Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

almejandro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:40 AM CST
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2011 02:08 PM EDT

Τόπος

Ruskin (Google, OSM)
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanlilley

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:27 AM EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanlilley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 10:42 AM EST

Τόπος

Nottawa, MI, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

stanlilley

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 10:22 AM EDT
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanlilley

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 10:38 AM EDT

Τόπος

Nottawa, MI, USA (Google, OSM)
Bucephala albeola - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

stanlilley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 09:14 AM EST
Χηνοπρίστης - Photo (c) Richard Kunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Kunz
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 03:47 PM PDT

Περιγραφή

Gambelia wislizenii
16 May 2020
CA, SBE Co., Mojave Desert

Gambelia wislizenii - Photo (c) danielzmx, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by danielzmx
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Gambelia wislizenii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saemerso

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 12:57 PM PDT

Τόπος

Weldon, CA, US (Google, OSM)
Gambelia wislizenii - Photo (c) danielzmx, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by danielzmx
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Gambelia wislizenii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saemerso

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:26 AM PDT

Τόπος

Weldon, CA, US (Google, OSM)
Gambelia wislizenii - Photo (c) danielzmx, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by danielzmx
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Gambelia wislizenii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fowlivia

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 11:24 AM PDT
Gambelia wislizenii - Photo (c) danielzmx, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by danielzmx
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Gambelia wislizenii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svillebirder

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 09:21 AM PDT
Gambelia wislizenii - Photo (c) danielzmx, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by danielzmx
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Gambelia wislizenii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonb1884

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 06:28 PM PDT
Lampropeltis californiae - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Prakrit Jain
Η ταυτότητα του χρήστη berkhoudtre: Lampropeltis californiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 51