Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 10:34 AM HST
Πολυομμάτινα - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valter

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 09:48 AM BST
Hoplitis bisulca - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Hoplitis bisulca, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jykernel

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:45 AM CEST
Hoplitis bisulca - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Hoplitis bisulca, Ένα μέλος του Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοτσίχλονο (Emberiza rustica)

Παρατηρητής

cdricp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

Rare in France, probably a first for Pyrénées-Orientales.

Βαλτοτσίχλονο - Photo (c) Kevin Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Βαλτοτσίχλονο (Emberiza rustica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apomenon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 05:18 PM CET
Abia nitens - Photo (c) Etrusko25, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Abia nitens, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2009 09:55 AM CEST

Περιγραφή

(= Cryptocheilus alternatus)

Cryptocheilus annulatus - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Cryptocheilus annulatus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelinesastre

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABZY_0153

Geocoris - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Γένος Geocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Μέλας (Cicadatra atra)

Παρατηρητής

laurelinesastre

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABZY_0109

Τζίτζικας Ο Μέλας - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Τζίτζικας Ο Μέλας (Cicadatra atra)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis07

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:05 PM CEST
Paratettix meridionalis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Paratettix meridionalis, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulysse_lafond

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 03:43 PM CET
Ασημόγλαρος Της Μεσογείου - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Ασημόγλαρος Της Μεσογείου (Larus michahellis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricklm35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2013 11:29 AM CEST
Calliphora vicina - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Calliphora vicina, Ένα μέλος του Καλλιφόρα (Γένος Calliphora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricklm35

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2012 08:49 AM CEST
Cheilosia illustrata - Photo (c) oldbilluk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Cheilosia illustrata, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martineauriol

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 03:22 PM CEST
Lomatia - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Γένος Lomatia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_ton

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 02:13 PM CEST

Τόπος

Biscaye, Espagne (Google, OSM)
Chorthippus binotatus - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Chorthippus binotatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

nanou46

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2015 02:44 PM CET
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 01:33 PM CEST
Chloromyia formosa - Photo (c) Jimmy Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jimmy Parker
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Chloromyia formosa, Ένα μέλος του Χλωρόμυγα (Γένος Chloromyia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 02:00 PM CEST
Chloromyia formosa - Photo (c) Jimmy Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jimmy Parker
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Chloromyia formosa, Ένα μέλος του Χλωρόμυγα (Γένος Chloromyia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 02:21 PM CEST
Scathophaga stercoraria - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Scathophaga stercoraria, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 03:49 PM CEST
Chloromyia formosa - Photo (c) Jimmy Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jimmy Parker
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Chloromyia formosa, Ένα μέλος του Χλωρόμυγα (Γένος Chloromyia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 04:43 PM CEST
Chloromyia formosa - Photo (c) Jimmy Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jimmy Parker
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Chloromyia formosa, Ένα μέλος του Χλωρόμυγα (Γένος Chloromyia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martineauriol

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2015 07:13 PM CEST
Stenopogon sabaudus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Stenopogon sabaudus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulschrijvershof

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 01:23 PM CEST
Dasypogon diadema - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Dasypogon diadema, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 10:07 PM CEST
Uromenus rugosicollis - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Uromenus rugosicollis, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 10:07 PM CEST
Uromenus rugosicollis - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Uromenus rugosicollis, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 10:07 PM CEST
Uromenus - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Γένος Uromenus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_ton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:27 PM CEST
Chorthippus binotatus - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Chorthippus binotatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_ton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:12 PM CEST
Chorthippus binotatus - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Chorthippus binotatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathieu_pelissie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022
Gampsocleis glabra - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Gampsocleis glabra, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_ton

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Platycleis falx laticauda - Photo (c) Benoit NABHOLZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoit NABHOLZ
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Platycleis falx ssp. laticauda, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienbarataud

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017
Platycleis falx laticauda - Photo (c) Benoit NABHOLZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoit NABHOLZ
Η ταυτότητα του χρήστη benoitnabholz: Platycleis falx ssp. laticauda, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7967