Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederic155

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 06:44 AM +11
Bauhinia - Photo (c) Zelda Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Γένος Bauhinia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 10:24 PM +11

Περιγραφή

Spotted by Christian LAUDEREAU (@khrisnc)

Dendrobium closterium - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Dendrobium closterium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 05:11 PM +11
Impatiens - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Γένος Impatiens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 10:17 PM +11
Xylopia pancheri - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Xylopia pancheri, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 10:05 PM +11
Lygodium - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Γένος Lygodium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017 01:49 AM +11
Mimusops coriacea - Photo (c) Bruno Cardoso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Mimusops coriacea, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 04:02 AM +11
Peltophorum pterocarpum - Photo (c) Betzi Pérez Ortega, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Peltophorum pterocarpum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 06:57 PM +11
Cleomaceae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Οικογένεια Cleomaceae, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Eudocima phalonia - Photo (c) Dianne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Eudocima phalonia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 07:08 PM +11
Melodinus balansae - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Melodinus balansae, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:46 PM +11
Tarenna hexamera - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Tarenna hexamera, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:46 PM +11
Tarenna - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Γένος Tarenna, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 10:58 AM +11
Myrtastrum rufopunctatum - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Myrtastrum rufopunctatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:41 PM +11
Tristaniopsis glauca - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Tristaniopsis glauca, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:46 PM +11
Grevillea gillivrayi - Photo (c) Jonathan M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Grevillea gillivrayi, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:47 PM +11
Tabernaemontana cerifera - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Tabernaemontana cerifera, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2017 05:10 AM +11
Indigofera - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Γένος Indigofera, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2017 05:19 AM +11
Allamanda - Photo (c) mieked, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Γένος Allamanda, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 01:38 AM +11
Dypsis madagascariensis - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Dypsis madagascariensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 04:11 AM +11
Euphorbia heterophylla - Photo (c) laylahm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Euphorbia heterophylla, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

verorouviere

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 04:12 PM +11
Pristhesancus plagipennis - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Pristhesancus plagipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:54 PM +11
Nothodanis schaeffera - Photo (c) Forest Jarvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Nothodanis schaeffera, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 03:40 PM +11
Hibbertia trachyphylla - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Hibbertia trachyphylla, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:31 PM +11
Geissois racemosa - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Geissois racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:25 PM +11
Xanthostemon aurantiacus - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Xanthostemon aurantiacus, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:38 PM +11
Myodocarpus fraxinifolius - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Myodocarpus fraxinifolius, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 07:32 PM +11
Glomera - Photo (c) Mehd Halaouate, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Γένος Glomera, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:51 PM +11
Tetracera billardierei - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Tetracera billardierei, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 04:22 PM +11
Acridocarpus austrocaledonicus - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Acridocarpus austrocaledonicus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:46 PM +11
Cloezia artensis - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benoit_henry: Cloezia artensis, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 181