Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:41 AM CDT

Περιγραφή

Under dog dung

Chilothorax distinctus - Photo (c) Ivan Pancic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan Pancic
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Chilothorax distinctus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandramorfitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 11:40 AM CST
Cissites auriculata - Photo (c) caberume, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Cissites auriculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 08:31 AM IST
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:09 PM CDT
Xanthonia - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Γένος Xanthonia, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:13 PM CDT
Melanolestes picipes - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Melanolestes picipes, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 12:49 PM WET
Entiminae - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Υποοικογένεια Entiminae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mooseandsquirrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 11:54 AM PST
Bibionidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Bibionidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

beepics

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 12:24 PM CST

Περιγραφή

Early bee , what kind, on snowdrops

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iagows

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 07:15 PM -03
Πεντατομοειδή - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

yellowblazer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 04:28 PM CST
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 10:44 AM PST
Rhaphidophoridae - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Rhaphidophoridae, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)

Παρατηρητής

thegardenhound

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 01:54 PM MST

Περιγραφή

Insect bounded by white box

Θυσανόπτερα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)
Cyclocephala lurida - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Cyclocephala lurida, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 04:10 PM WET
Anthocoridae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Anthocoridae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 04:15 PM WET

Περιγραφή

???

Θυσανόπτερα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 04:22 PM WET
Anthocoridae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Anthocoridae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 04:24 PM WET
Anthocoridae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Anthocoridae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

ryvesie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 10:58 AM NZDT

Περιγραφή

Not sure this is clear enough to ID. On houhere/lacebark flower bud.

Ετικέτες

Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 11:05 AM EST

Τόπος

Atelopus (Google, OSM)
Cydnidae - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Cydnidae, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 04:25 PM CST
Asiopus aciculatus - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Asiopus aciculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilita

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 11:33 PM MDT

Περιγραφή

Found in my kitchen sink.

Amara apricaria - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Amara apricaria, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:16 PM CDT
Pherbellia - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Γένος Pherbellia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:16 PM CDT
Sciomyzidae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Sciomyzidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 12:02 PM CDT

Τόπος

Vermillion, SD, US (Google, OSM)
Cucujiformia - Photo (c) mstoyanova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Ανθυποτάξη Cucujiformia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:50 PM CDT
Enicocephalidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Enicocephalidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuvanaves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 09:25 AM IST

Τόπος

Tamil Nadu, India (Google, OSM)
Tachinidae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

pavel100

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 03:58 PM +07
Ζυγόπτερα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabm2020

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 11:48 PM -03

Περιγραφή

Su tamaño es muy chiquito 5 a 6 mm

Θωμισίδες - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmelhado

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 01:34 PM AEDT
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whitneyinthewild

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 02:39 PM CDT
Harpalus pensylvanicus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Harpalus pensylvanicus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 21097