Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debtaylor142

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 12:27 PM AEST
Talaurinus - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Γένος Talaurinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:20 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Entiminae - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Υποοικογένεια Entiminae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:10 PM -03
Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 03:08 PM PDT

Περιγραφή

on Saldula

Parasitengona - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Υποτάξη Parasitengona, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amygoodwin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:12 PM EDT

Τόπος

Manassas, VA, US (Google, OSM)
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamil_santiago-rg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:35 AM CDT
Megasoma elephas - Photo (c) biocuco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Megasoma elephas, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohenriquenogueira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:15 PM -03

Τόπος

Palma, MG, Brasil (Google, OSM)
Braconidae - Photo (c) Geoff Pekor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geoff Pekor
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Braconidae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 03:16 PM PDT

Περιγραφή

Tweedsmuir South Provincial Park, Cariboo, BC

Bibionidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Bibionidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

descomponedora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 05:54 PM -03

Τόπος

Cautín, CL-AR, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Voló, aprox 5 cm

Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biacecato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:15 PM -03
Loncophorus - Photo (c) Alexandre Neutzling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandre Neutzling
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Γένος Loncophorus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 03:44 PM PDT

Περιγραφή

Tweedsmuir South Provincial Park, Cariboo BC

Bibionidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Bibionidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

endia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:25 PM CDT
Conocephalus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Γένος Conocephalus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve1030

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 03:18 PM EDT
Sphex ichneumoneus - Photo (c) Alan Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Wells
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Sphex ichneumoneus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksanders

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:42 PM CDT
Coliadinae - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo de la Fuente Brun
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Υποοικογένεια Coliadinae, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyb14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:11 PM EDT
Schistocerca obscura - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Schistocerca obscura, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyb14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:11 PM EDT
Schistocerca americana - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Schistocerca americana, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debtaylor142

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 12:27 PM AEST
Entiminae - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Υποοικογένεια Entiminae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:33 PM PDT
Tachyerges - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Γένος Tachyerges, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

janeweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:46 AM CDT
Ζυγόπτερα - Photo (c) Michael  Bok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

lincayaren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022
Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore (Maryland)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

plantarum

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 03:29 PM ADT
Εμπιδίνες - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Εμπιδίνες (Υποοικογένεια Empidinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hill_jasonm

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 03:52 PM EDT

Περιγραφή

10.1 mm. Hmm. Throwing me for a loop here. I haven't seen this before. Lack of a narrow waist. Caught in pitfall trap. Mixed forest at 2800'.

Σύμφυτα - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docmartinesu

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:50 PM CDT
Dytiscidae - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Dytiscidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian323

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

3 to 4 mm long.

Scirtidae - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Scirtidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolai_nakonechnyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 02:29 PM MSK
Triplax - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Γένος Triplax, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynukrainetz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:38 AM MDT
Lethocerus americanus - Photo (c) John Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Lethocerus americanus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

valeria796

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 08:31 AM AST
Λιβελουλίδες - Photo (c) Eugene Zelenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynukrainetz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:40 PM MDT
Rhopalidae - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Οικογένεια Rhopalidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

marinemoleculess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Μυκητοφιλίδες - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon_natureformysoul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to my mothing sheet in the night.

Ετικέτες

Macrocera - Photo (c) jeremy_rolfe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by jeremy_rolfe
Η ταυτότητα του χρήστη bennett_grappone: Γένος Macrocera, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 19682