Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2014 05:41 ΜΜ CDT
Amia ocellicauda - Photo (c) Josh Van Wieren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Van Wieren
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonahevans

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2013 12:55 ΜΜ CDT
Astyanax argentatus - Photo (c) Eric C. Maxwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric C. Maxwell
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Astyanax argentatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cscanes

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2013 12:07 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Mexican tetra

Astyanax argentatus - Photo (c) Eric C. Maxwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric C. Maxwell
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Astyanax argentatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 01:54 ΜΜ CDT

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen deposited at Texas Natural History Collections (https://integrativebio.utexas.edu/biodiversity-collections/collections/ichthyology-fish)

Etheostoma chlorosoma - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014 09:58 ΠΜ CDT
Etheostoma chlorosoma - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014 12:41 ΜΜ CDT
Etheostoma chlorosoma - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2014 11:24 ΠΜ CDT
Etheostoma chlorosoma - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014 11:42 ΠΜ CDT
Etheostoma chlorosoma - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cscanes

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2013 01:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

bluntnose darter

Etheostoma chlorosoma - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 01:54 ΜΜ CDT

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen deposited at Texas Natural History Collections (https://integrativebio.utexas.edu/biodiversity-collections/collections/ichthyology-fish)

Etheostoma chlorosomum - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosomum [inactive], Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014 09:58 ΠΜ CDT
Etheostoma chlorosomum - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosomum [inactive], Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014 12:41 ΜΜ CDT
Etheostoma chlorosomum - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosomum [inactive], Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Lepomis megalotis - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Lepomis megalotis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Lepomis cyanellus - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Lepomis cyanellus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνουπόψαρο (Gambusia affinis)

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Κουνουπόψαρο - Photo (c) NOZO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Κουνουπόψαρο (Gambusia affinis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Micropterus - Photo (c) ShoalBandit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ShoalBandit
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Γένος Micropterus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Micropterus - Photo (c) ShoalBandit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ShoalBandit
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Γένος Micropterus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Notropis texanus - Photo (c) Fishes of Texas team, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fishes of Texas team
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Notropis texanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Lepomis gulosus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Lepomis gulosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Lepomis macrochirus - Photo (c) Kristiina Hurme, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristiina Hurme
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Lepomis microlophus - Photo (c) species_spotlight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by species_spotlight
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Lepomis microlophus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:48 ΜΜ CDT
Lepomis miniatus - Photo (c) Fishes of Texas team, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fishes of Texas team
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Lepomis miniatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloscarrera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2014
Campostoma anomalum - Photo (c) Ray Simpson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ray Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Campostoma anomalum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2015
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 01:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Specimen deposited at Texas Natural History Collections (https://integrativebio.utexas.edu/biodiversity-collections/collections/ichthyology-fish)

Notropis texanus - Photo (c) Fishes of Texas team, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fishes of Texas team
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Notropis texanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2015
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 01:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Specimen deposited at Texas Natural History Collections (https://integrativebio.utexas.edu/biodiversity-collections/collections/ichthyology-fish)

Cyprinella venusta - Photo (c) Fishes of Texas team, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fishes of Texas team
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Cyprinella venusta, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 01:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Specimen deposited at Texas Natural History Collections (https://integrativebio.utexas.edu/biodiversity-collections/collections/ichthyology-fish)

Noturus nocturnus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Noturus nocturnus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 01:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Specimen deposited at Texas Natural History Collections (https://integrativebio.utexas.edu/biodiversity-collections/collections/ichthyology-fish)

Micropterus salmoides - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Micropterus salmoides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015 01:54 ΜΜ CDT

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen deposited at Texas Natural History Collections (https://integrativebio.utexas.edu/biodiversity-collections/collections/ichthyology-fish)

Etheostoma chlorosoma - Photo (c) Richard L. Mayden, Saint Louis University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Etheostoma chlorosoma [inactive], Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguilita

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2015

Περιγραφή

Alligator gar (Atractosteus spatula)

7 August 2015: Observed how someone had left a young Alligator Gar (Atractosteus spatula) measuring only about 2.5' by the side of one of the roads at the Lake Lewisville Envrionmental Learning Area (LLELA) in Lewisville, Texas. The most fished area at LLELA is only about 100-200 feet from where we found the dessicated carcass of this magnificent fish. The Texas Parks and Wildlife Department puts a limit of only one alligator gar per day per licensed person fishing at the Elm Fork Trinity River and during the time in which the species is spawning they prohibit its fishing altogether. Currently LLELA is open to the public only three days per week, Fridays, Saturdays and Sundays. LLELA is administered jointly by the US Army Corps of Engineers, the City of Lewisville, Texas, and the University of North Texas.

Lepisosteidae - Photo (c) Katie Batten, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Katie Batten
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Οικογένεια Lepisosteidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2015
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishesoftexas

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2015 09:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Specimen deposited at Texas Natural History Collections (https://integrativebio.utexas.edu/biodiversity-collections/collections/ichthyology-fish)

Lepomis macrochirus - Photo (c) Kristiina Hurme, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristiina Hurme
Η ταυτότητα του χρήστη benlabay: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2015
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 267