Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:11 ΜΜ AEST
Heteropoda - Photo (c) Altaïr Ibn La Ahad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Altaïr Ibn La Ahad
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Heteropoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_hancock

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:59 ΠΜ AEST

Τόπος

Mareeba, AU-QL, AU (Google, OSM)
Argiope mascordi - Photo (c) Laurence Sanders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Laurence Sanders
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Argiope mascordi, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 04:23 ΜΜ AEST
Tamopsis brisbanensis - Photo (c) Nicholas John Fisher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Tamopsis brisbanensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agamids

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 10:03 ΠΜ AEST
Trichonephila plumipes - Photo (c) Matt Reid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Reid
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Trichonephila plumipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 03:31 ΜΜ AEST
Heteropoda - Photo (c) Altaïr Ibn La Ahad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Altaïr Ibn La Ahad
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Heteropoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 03:53 ΜΜ AEST
Cymbacha saucia - Photo (c) valryr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by valryr
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Cymbacha saucia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsfinds

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 05:02 ΜΜ AWST

Τόπος

Wannanup (Google, OSM)

Περιγραφή

Any help IDing is appreciated : )

Proshermacha - Photo (c) Loxley Fedec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Loxley Fedec
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Proshermacha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emwinter

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 07:12 ΜΜ ACST
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioshots_jm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024
Delena cancerides - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Delena cancerides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamandian

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 02:26 ΜΜ AEST

Περιγραφή

South Moonee forest

Nephila pilipes - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

ruckels

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:04 ΜΜ AEST
Αργιόπη - Photo (c) James W. Beck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James W. Beck
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachlancopeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 01:45 ΜΜ AEST

Περιγραφή

a tiny jumping spider, possibly a juvenile Helpis or an Opisthonchus.

Astiini - Photo (c) Nicholas John Fisher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Φυλή Astiini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate_mosses

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

This spider was approx 1.5 cm long.

Badumna - Photo (c) Peter Halasz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Badumna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_smith1

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:31 ΜΜ AEST
Intruda signata - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela  Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Intruda signata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsey_krusling

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 01:57 ΜΜ AEST
Argiope aetherea - Photo (c) steve_oh_no, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Argiope aetherea, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaecee

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 05:17 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Couldn’t get a pick of topside, have marked his location under mini tea tree in flower

Araneoidea - Photo (c) artanker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by artanker
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burningfyra

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 12:46 ΜΜ AEST
Trichonephila plumipes - Photo (c) Matt Reid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Reid
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Trichonephila plumipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter1918

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 05:40 ΜΜ AEST

Τόπος

Douglas, AU-QL, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Appr. 15 cm (legs included)

Nephila pilipes - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkmalkoha

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:54 ΠΜ AWST
Gnaphosidae - Photo (c) Justin Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Justin Williams
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

small_human

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 01:45 ΜΜ AEST
Araneus talipedatus - Photo (c) Jordan Dean, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jordan Dean
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Araneus talipedatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteyshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 07:35 ΜΜ AEDT
Delena cancerides - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Delena cancerides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteyshroom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 06:47 ΜΜ AEDT
Isopedella victorialis - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lek Khauv
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Isopedella victorialis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteyshroom

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:56 ΠΜ AEST
Neosparassus diana - Photo (c) debbiekraus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Neosparassus diana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuabroad

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024
Delena cancerides - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Delena cancerides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urte34

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 04:41 ΜΜ AEST
Nephila pilipes - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urte34

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 04:41 ΜΜ AEST
Gasteracantha fornicata - Photo (c) trcabroad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Gasteracantha fornicata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashyjane

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 02:28 ΜΜ AEST
Servaea - Photo (c) Adam Edmonds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Edmonds
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Servaea, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakeryikes

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:21 ΠΜ AEST
Isopeda villosa - Photo (c) Robert Briggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Robert Briggs
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Isopeda villosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

heidib

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:03 ΜΜ AEST
Venatrix - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Venatrix, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:48 ΜΜ AEST
Heteropoda - Photo (c) Altaïr Ibn La Ahad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Altaïr Ibn La Ahad
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Heteropoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 217025