Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adel_plainsgirl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 05:02 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Not sure

Hortophora - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Hortophora, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argus56

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 1987 07:20 ΜΜ ACST
Trichonephila edulis - Photo (c) Lance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Trichonephila edulis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdogx2009x3

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 04:37 ΜΜ AEST

Τόπος

Robina, AU-QL, AU (Google, OSM)
Heteropoda - Photo (c) Altaïr Ibn La Ahad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Altaïr Ibn La Ahad
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Heteropoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james1134

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 04:21 ΜΜ AEST
Dolomedes - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Dolomedes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltandbrine

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 08:28 ΠΜ AEST
Jotus - Photo (c) tobyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tobyyy
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Jotus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 01:06 ΜΜ HST

Περιγραφή

Ant Mimicking Swift Spider

Corinnidae - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Οικογένεια Corinnidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:45 ΜΜ AEST
Jotus - Photo (c) tobyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tobyyy
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Jotus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taffy89

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 03:21 ΜΜ AEST
Zodariidae - Photo (c) Farhan Bokhari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Οικογένεια Zodariidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

stephyee

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 02:41 ΜΜ AEST
Αράχνες - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peckypalace

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 05:28 ΜΜ AEST

Τόπος

Emily Place (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on young leaves of a mango tree.

Oxyopidae - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Οικογένεια Oxyopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonwatson

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 12:20 ΜΜ HST

Περιγραφή

body about 10mm

Mituliodon tarantulinus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Mituliodon tarantulinus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahp143

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 07:17 ΜΜ AEST
Heteropoda jugulans - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Heteropoda jugulans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 01:04 ΜΜ HST

Περιγραφή

Photographed inside house then in backyard at home.

Miturgidae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Οικογένεια Miturgidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venom_45

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 02:37 ΜΜ AEST
Maratus griseus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Maratus griseus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachmalcomson

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 08:30 ΜΜ AEST
Isopedella flavida - Photo (c) Jackson Nugent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jackson Nugent
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Isopedella flavida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

yabbykid

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 04:26 ΜΜ AEST
Servaea - Photo (c) Adam Edmonds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Edmonds
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Servaea, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandabplus3

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 04:36 ΜΜ AEST
Zenodorus - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matthew Connors
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Zenodorus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 09:14 ΜΜ AEST
Sandalodes - Photo (c) leithallb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by leithallb
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Sandalodes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

hannahcaggiati

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 10:03 ΠΜ AEST
Venatrix - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Venatrix, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilmason

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 12:58 ΜΜ AEST
Maratus griseus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Maratus griseus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonandalisha

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:16 ΜΜ AEST

Περιγραφή

With hundreds of babies!

Oxyopes macilentus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Oxyopes macilentus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_holden

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 07:33 ΜΜ AEST
Zosis geniculata - Photo (c) César Favacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Favacho
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Zosis geniculata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucelindsay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Intruda signata - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela  Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Intruda signata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p4ulbr0wn3

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 03:28 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Side of house

Maratus griseus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Maratus griseus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbijo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 09:57 ΜΜ AEST
Tetragnatha - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 02:25 ΜΜ AEST
Salpesia squalida - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Salpesia squalida, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swainsona1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 11:25 ΠΜ AEST
Gnaphosidae - Photo (c) shespider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shespider
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

salmoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 10:38 ΠΜ +11
Cytaea aspera - Photo (c) Nicholas John Fisher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Cytaea aspera, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanpayne0

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 12:32 ΜΜ AEST
Maratus griseus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη benkurek__: Maratus griseus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 165132