Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 01:52 PM EST
Geastrum - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)
Clavariadelphus truncatus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Clavariadelphus truncatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:18 AM MDT
Bondarzewia berkeleyi - Photo (c) Jack Steven Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Bondarzewia berkeleyi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)
Boletus rubriceps - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Boletus rubriceps, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russell_engelman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Boletinellus merulioides - Photo (c) Ben Freeman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Boletinellus merulioides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antsignorino

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 09:49 AM EDT
Geoglossum - Photo (c) Summit Metro Parks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Geoglossum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boothbob9876

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 07:57 AM EDT

Τόπος

Shaker Heights (Google, OSM)
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan0279

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 01:37 PM EDT

Τόπος

East Cleveland (Google, OSM)
Ganoderma applanatum - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Ganoderma applanatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas_godard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 06:51 PM EDT
Laetiporus sulphureus - Photo (c) jonathantellerelsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerman2000

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 05:39 PM EDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sastofelanojr

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:22 AM EDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmiller1993

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:55 PM UTC
Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrekur_kleinsasser

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawaiifitz

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 02:58 PM EDT
Ganoderma tsugae - Photo (c) smoore13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Ganoderma tsugae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todtb

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020
Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkgadway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 09:40 AM EDT
Coprinus comatus - Photo (c) Dominik and Melisa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaza77

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 02:40 PM EDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 03:30 PM EDT
Artomyces pyxidatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Artomyces pyxidatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 02:37 PM EDT
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah2306

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 04:53 PM EDT
Fomitopsis mounceae - Photo (c) Christine Constable, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Fomitopsis mounceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2011 03:18 PM EDT

Ετικέτες

Geoglossum - Photo (c) Summit Metro Parks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Geoglossum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kragarol

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 04:43 PM EDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoepixi

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 11:39 AM MDT
Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rclarke33

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:51 AM MDT
Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Chris Wood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Pleurotus pulmonarius, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlefae

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 07:12 PM MDT
Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_freiman

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 08:01 PM EDT
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kastanet

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 09:38 AM MDT
Coprinus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Γένος Coprinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:11 AM MDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) jbushman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescore

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:57 AM MDT

Τόπος

Creede, CO, US (Google, OSM)
Aquilegia coerulea - Photo (c) jackerfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη benkinsley: Aquilegia coerulea, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 58