Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαπωνική Σπειραία (Spiraea japonica)

Παρατηρητής

coral_del_mar_123

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 10:47 ΠΜ EDT
Ιαπωνική Σπειραία - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Ιαπωνική Σπειραία (Spiraea japonica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smrozak

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 10:36 ΠΜ EDT
Nymphoides peltata - Photo (c) Margrit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Nymphoides peltata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 10:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

ID for flowering plant

Nymphoides peltata - Photo (c) Margrit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Nymphoides peltata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 08:53 ΠΜ EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 08:22 ΠΜ EDT
Solanum carolinense - Photo (c) R Woodward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by R Woodward
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 08:23 ΠΜ EDT
Tradescantia virginiana - Photo (c) cricketgreen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cricketgreen
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Tradescantia virginiana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

smrozak

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:06 ΠΜ EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smrozak

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:07 ΠΜ EDT
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spradoirwin

Ημερομηνία

Μάιος 2020
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spradoirwin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With leaf cutter bee (Megachile) damage

Syringa vulgaris - Photo (c) drweltschmerz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Syringa vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordane4

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 02:26 ΜΜ EDT
Cercis - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Γένος Cercis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spradoirwin

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη bengouletscott: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 12