Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

dougmejia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:50 AM CDT
Μηδική - Photo (c) Mick Talbot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dougmejia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:51 AM CDT
Phyla nodiflora - Photo (c) Daria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daria
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougmejia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:53 AM CDT
Medicago minima - Photo (c) Fornax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Medicago minima, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougmejia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:11 AM CDT
Cocculus carolinus - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Cocculus carolinus, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougmejia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:11 AM CDT
Ulmus crassifolia - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Ulmus crassifolia, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisrios

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:42 AM CDT
Lagerstroemia indica - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Lagerstroemia indica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjwilcox

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 02:59 PM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjwilcox

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 03:10 PM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kxt1840

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:19 PM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kxt1840

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:42 PM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kxt1840

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:47 PM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhoang

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:38 PM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhoang

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:38 PM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hramirez

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:25 PM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manudalforno

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:26 AM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Raul Urgelles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raul Urgelles
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:22 PM CDT

Ετικέτες

Platanus occidentalis - Photo (c) Janet Gingold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janet Gingold
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:21 PM CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:07 PM CDT

Ετικέτες

Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwd912nb

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:57 PM CDT
Sida abutifolia - Photo (c) amy_b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Sida abutifolia, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:08 PM CDT

Ετικέτες

Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:48 PM CDT
Phlox - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Γένος Phlox, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bzanoni

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:23 AM CDT
Phlox - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Γένος Phlox, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annfine

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:28 PM CDT
Phlox - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Γένος Phlox, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

cwd912nb

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:36 PM CDT
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

avascog

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:07 PM CDT
Sideroxylon lanuginosum - Photo (c) Ron Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Sideroxylon lanuginosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avascog

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:11 AM CDT
Convolvulus equitans - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Convolvulus equitans, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avascog

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:24 PM CDT
Lygodesmia texana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Lygodesmia texana, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avascog

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:07 PM CDT

Τόπος

Crowley, TX, US (Google, OSM)
Sceliphrinae - Photo (c) Aleksander Golemaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aleksander Golemaj
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Υποοικογένεια Sceliphrinae, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trehman

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:01 PM CDT
Sida abutifolia - Photo (c) amy_b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Sida abutifolia, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trehman

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:54 PM CDT
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη beethree: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 271