Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 11:03 AM EST
Plethodon richmondi - Photo (c) 2015 Will Lattea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Plethodon richmondi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrikoontz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 01:46 PM EST

Περιγραφή

(Scat) Or maybe Bobcat, or Coyote? iNat has suggested all three. It was near the water's edge, along Elk Lick Creek.

Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrikoontz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 03:44 PM EST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrikoontz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 03:11 PM EST

Περιγραφή

Pretty autumn color!

Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Βελτίωση
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 10:57 AM EDT
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 10:36 AM EDT
Etheostoma - Photo (c) jforbes3, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Γένος Etheostoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 09:44 AM EDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 09:12 AM EDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 12:24 PM EDT
Libytheana carinenta - Photo (c) carlos mancilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Libytheana carinenta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 11:22 AM EDT
Spiranthes - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Γένος Spiranthes, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

terrikoontz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 12:13 PM EDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danpatrick

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:59 AM EDT
Epimecis hortaria - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Epimecis hortaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

terrikoontz

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 02:46 PM EDT

Περιγραφή

On Rue Anemone

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvillalba2024

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:29 AM EDT
Staphylea trifolia - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Staphylea trifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cvillalba2024

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 12:12 PM EDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

eckhardtkarsten

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:59 AM EDT
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

noah_vargas

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:17 AM EDT
Άλλιον - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jklmiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 06:43 PM EDT
Elymus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Γένος Elymus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mintyfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:31 PM EDT
Chlosyne nycteis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Chlosyne nycteis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eartheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:32 PM EDT
Orthosoma - Photo (c) John P. Friel Ph.D., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Γένος Orthosoma, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eartheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:31 PM EDT
Melanolophia - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Γένος Melanolophia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eartheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:45 PM EDT
Catocala - Photo (c) Klasse im Garten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Γένος Catocala, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:55 AM EDT

Περιγραφή

Field behind Nature Center

Conocephalus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Γένος Conocephalus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:06 PM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:18 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Μυκητόζωα - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:59 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:36 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:02 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:03 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeenvan

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 10:28 AM EDT
Epipyropidae - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beejayky: Οικογένεια Epipyropidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 904