Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wholisticmidwife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 10:58 PM CDT
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamilabrudi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 04:56 PM CDT
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 02:57 PM CDT

Περιγραφή

Stopped on the way home from the 2017 TMN State Conference to investigate what there was to see.

Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 04:02 PM CDT
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

companyink

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 08:09 AM -05
Lithospermum incisum - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Lithospermum incisum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheeky2213

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 10:37 AM UTC
Convolvulus equitans - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Convolvulus equitans, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή Οικογένεια Asteraceae

Παρατηρητής

cheeky2213

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:56 AM UTC
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheeky2213

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 12:15 PM UTC
Sida - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Γένος Sida, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheeky2213

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 10:34 AM UTC
Lantana montevidensis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Lantana montevidensis, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerenjackson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 04:24 PM UTC
Zephyranthes tubispatha - Photo (c) vsvogelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Zephyranthes tubispatha, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloehernandez1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 03:05 PM UTC
Zephyranthes tubispatha - Photo (c) vsvogelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Zephyranthes tubispatha, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 06:04 PM CDT

Περιγραφή

Quick inventory of yard area to see what was blooming despite the heat and negligible rainfall. I guess that 0.03" must have woke this guy up.

Zephyranthes tubispatha - Photo (c) vsvogelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Zephyranthes tubispatha, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 10:25 AM CDT
Zephyranthes tubispatha - Photo (c) vsvogelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Zephyranthes tubispatha, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2018 10:23 AM CDT

Περιγραφή

Since the rain showers, these are popping up everywhere!
:-)

Zephyranthes tubispatha - Photo (c) vsvogelaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Zephyranthes tubispatha, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahgluesenkamp

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 06:29 PM CDT

Τόπος

Driftwood, TX, US (Google, OSM)
Endodeca serpentaria - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Endodeca serpentaria, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acresaway

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 09:29 AM CDT
Endodeca serpentaria - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Endodeca serpentaria, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 11:30 AM CDT
Ditaxis simulans - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Ditaxis simulans, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά Συνομοταξία Tracheophyta

Παρατηρητής

chill4853

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:32 AM UTC
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) John Rusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohum

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019
Sarcomphalus obtusifolius - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Sarcomphalus obtusifolius, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidjamar

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 08:04 PM HST
Sarcomphalus obtusifolius - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Sarcomphalus obtusifolius, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markg

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 10:22 AM CDT
Sarcomphalus obtusifolius - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Sarcomphalus obtusifolius, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncowey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 02:03 PM CDT
Sarcomphalus obtusifolius - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Sarcomphalus obtusifolius, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plectrudis

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 06:16 PM CDT

Περιγραφή

Not entirely sure about this--needs more research

From East Metro Park. For the 2018 City Nature Challenge

Ετικέτες

Sarcomphalus obtusifolius - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Sarcomphalus obtusifolius, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen-orme

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:51 PM UTC
Delphinium carolinianum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Delphinium carolinianum, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen-orme

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:42 PM UTC
Salvia roemeriana - Photo (c) smccreadie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Salvia roemeriana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorihessel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:05 AM CDT
Tinantia anomala - Photo (c) Anne Worner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Tinantia anomala, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekgeorg

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:26 PM CDT
Mimosa - Photo (c) Luis Beltrán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Γένος Mimosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

worldofcolor

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:23 PM UTC
Sedum nuttallii - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Sedum nuttallii, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will60

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:53 PM CDT
Commelina erecta - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Commelina erecta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracymayhan

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:45 PM UTC
Mimosa quadrivalvis platycarpa - Photo (c) Melanie Schuchart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη beeblossomseeds: Mimosa quadrivalvis var. platycarpa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2865