Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 12:22 PM CST

Περιγραφή

On an El Camino Real TMN (socially distanced) excursion to iNat while investigating the physical status of the ECR wildscape and surrounding public area at the Milano Junction Memorial Garden with Catherine and Eric.

Cocculus carolinus - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Cocculus carolinus, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 04:48 PM CST

Περιγραφή

DOR
Driving to my destination earlier I passed a lot of road kill. On way back home, I stopped to document the dead animals and also some plants in the area.
This dead hog on the highway in the middle of Milano.

Αγριόχοιρος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:41 PM CDT
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 12:37 PM CST

Περιγραφή

Leaving Milano after a socially distanced walk about the Milano Junction Memorial Garden, I made a U-turn to check out a tree loaded with winged seeds and another tree across the road while I was stopped.

Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suebenner

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:56 PM UTC
Sabatia campestris - Photo (c) Joelle Belmonte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joelle Belmonte
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Sabatia campestris, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 09:23 AM CDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 01:57 PM CDT
Μεφίτης - Photo (c) Dan Dzurisin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Μεφίτης (Mephitis mephitis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 03:38 PM CST
Andropogon tenuispatheus - Photo (c) Josh Olive, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Josh Olive
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Andropogon tenuispatheus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 03:38 PM CST
Andropogon glomeratus - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasgal

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 01:18 PM CDT
Pogonomyrmex barbatus - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Pogonomyrmex barbatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 12:09 PM CST
Senecio vulgaris - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 11:28 AM CST
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 12:20 PM CST
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdladymilam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 12:06 PM CST
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 03:53 PM UTC
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:54 PM UTC

Τόπος

Milano (Google, OSM)
Agkistrodon laticinctus - Photo (c) tomlott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tomlott
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Agkistrodon laticinctus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 03:52 PM UTC

Τόπος

Milano (Google, OSM)
Incilius nebulifer - Photo (c) Jeromi Hefner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Incilius nebulifer, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 02:27 PM UTC
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 01:29 AM UTC
Hyla - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Γένος Hyla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 10:12 PM UTC
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:37 PM UTC

Τόπος

Milano (Google, OSM)
Scudderia furcata - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Scudderia furcata, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:06 AM UTC

Περιγραφή

We have at least 2 species of hummingbirds here. Ruby throated and these we can’t identify.

Κολίμπρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:05 AM UTC

Τόπος

Milano (Google, OSM)
Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) MaLisa Spring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by MaLisa Spring
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:53 PM UTC

Τόπος

Milano (Google, OSM)
Cicindela ocellata - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Cicindela ocellata, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 02:10 PM UTC

Τόπος

Milano (Google, OSM)
Mermiria bivittata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Mermiria bivittata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 03:23 PM UTC
Nuttallanthus texanus - Photo (c) Joe Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Webb
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Nuttallanthus texanus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:59 AM UTC
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Cristian Trejos Guerra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cristian Trejos Guerra
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:41 PM UTC

Τόπος

Milano (Google, OSM)
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Stagmomantis carolina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy4

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 11:00 AM UTC
Tachypompilus ferrugineus - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Tachypompilus ferrugineus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

lexibielke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2015 02:26 PM CDT
Εννιάζωνο Αρμαντίλλο - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη bananalady: Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 64