Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taielnazar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 05:06 PM -03

Περιγραφή

Sobre una Passiflora caerulea

Parchicola - Photo (c) Trinity River NWR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Γένος Parchicola, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

jbb-bender

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:03 PM -03
Μαντώδη - Photo (c) Mark Gurney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Μαντώδη (Τάξη Mantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 06:00 PM -03
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

marinola

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:18 PM -03
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 01:48 PM -03
Megafreya sutrix - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Megafreya sutrix, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:59 PM -03

Περιγραφή

Palmera

Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:26 AM -03
Furnarius rufus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Furnarius rufus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 05:00 PM -03

Περιγραφή

Pasto inglés

Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mariancrear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 06:25 PM -03
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:51 AM -03
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:09 AM -03
Syrigma sibilatrix - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Syrigma sibilatrix, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:35 AM -03
Jacana jacana - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Jacana jacana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:36 AM -03
Pontederia - Photo (c) allygran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Γένος Pontederia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:58 PM -03
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:03 PM -03
Troglodytes - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Γένος Troglodytes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:10 PM -03
Guira guira - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Guira guira, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:10 PM -03
Vanellus chilensis - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:12 PM -03
Athene cunicularia - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:29 PM -03
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:28 AM -03
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela_campagno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:35 AM -03
Zonotrichia capensis - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micaelayakowitz22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:40 AM -03
Astylus quadrilineatus - Photo (c) Ariel Rotondo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Astylus quadrilineatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:31 AM -03
Adurgoa gonagra - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Adurgoa gonagra, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anfolita

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:55 PM -03
Megafreya sutrix - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Megafreya sutrix, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas819

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 05:25 PM -03

Περιγραφή

Aracnido muy pequeño

Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicia569

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 05:36 PM -03
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taielnazar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:47 PM -03
Coleomegilla quadrifasciata - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Coleomegilla quadrifasciata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

agustinbene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 06:53 PM -03
Κοκκοειδή - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavopuente

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:04 PM -03
Eriopis connexa - Photo (c) Hugo Hulsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bahianoayala: Eriopis connexa, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8194