Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinpedraza

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:08 PM CDT
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 09:49 AM CDT

Περιγραφή

Garey Park

Poecilanthrax lucifer - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Poecilanthrax lucifer, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:17 PM CDT

Περιγραφή

Berry Springs Park and Preserve

Trichopoda - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Γένος Trichopoda, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genejanulis

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 10:35 AM UTC
Steatoda triangulosa - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhedaboardman

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 09:19 AM CDT
Callophrys gryneus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Callophrys gryneus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhedaboardman

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 09:18 AM CDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemis224

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 07:05 PM CDT
Delphinia picta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Delphinia picta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabbycat

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:18 PM UTC
Sceliphron caementarium - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Sceliphron caementarium, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

midnight_raven

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 01:18 PM UTC
Delphinia picta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Delphinia picta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdgrunke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:26 PM CDT
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:03 PM CDT

Περιγραφή

After lunch, I went to do some birding at Village Creek Drying Beds -- lots of activity here today! :)

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

koda17

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:52 PM UTC
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epie

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:04 PM CDT
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:29 AM CDT
Mordellistena cervicalis - Photo (c) larry522, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Mordellistena cervicalis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

famius1

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 12:22 PM UTC
Malacosoma disstria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Malacosoma disstria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

famius1

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 12:16 PM UTC
Delphinia picta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Delphinia picta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

das43

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 08:54 AM CDT

Περιγραφή

Not sure. There appear to be corrugations on its back.

Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jewco

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:00 PM UTC

Περιγραφή

With a face only Entomologist will love 💕

Vespula squamosa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Vespula squamosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alosheim

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:42 PM CDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmort

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:21 AM CDT

Τόπος

Lucas, TX, USA (Google, OSM)
Scudderia - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Γένος Scudderia, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themodernlorax

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 11:19 AM UTC

Τόπος

Chipley, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Beautiful shade of turquoise

Malacosoma disstria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Malacosoma disstria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robyn9

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Asclepias asperula - Photo (c) Lee Hoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Asclepias asperula, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:11 AM CDT
Peucetia viridans - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Peucetia viridans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maraleemoats

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 10:50 AM CDT

Τόπος

Edinburg, TX, USA (Google, OSM)
Poecilanthrax lucifer - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Poecilanthrax lucifer, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 01:51 PM CDT
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnvarga

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 03:01 PM CDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justkate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 07:23 PM UTC
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridget_awsome

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 12:31 PM CST

Τόπος

Tomball (Google, OSM)
Atteva aurea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Atteva aurea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkyame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 01:42 PM CST
Arilus cristatus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 11:16 AM CST

Περιγραφή

Berry Springs Park and Preserve

Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη backyardmacrophotos: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 373