Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:14 PM PDT

Περιγραφή

common under stones, N-facing shaded rocky ravine

Thymoites maderae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Thymoites maderae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)

Παρατηρητής

jimbd

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 08:09 PM MDT
Scutigera linceci - Photo (c) Larry Chen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scutigera linceci, Ένα μέλος του Σκουτιγκέρα (Γένος Scutigera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 09:28 PM MDT
Scutigera linceci - Photo (c) Larry Chen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scutigera linceci, Ένα μέλος του Σκουτιγκέρα (Γένος Scutigera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)

Παρατηρητής

carlosdmartinez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 02:39 PM MST
Scutigera linceci - Photo (c) Larry Chen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scutigera linceci, Ένα μέλος του Σκουτιγκέρα (Γένος Scutigera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivettealcntar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 11:31 AM MDT
Scutigera linceci - Photo (c) Larry Chen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scutigera linceci, Ένα μέλος του Σκουτιγκέρα (Γένος Scutigera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)

Παρατηρητής

mattmaves

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2011

Ετικέτες

Scutigera linceci - Photo (c) Larry Chen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scutigera linceci, Ένα μέλος του Σκουτιγκέρα (Γένος Scutigera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουτιγκερίδες (Οικογένεια Scutigeridae)

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2015
Scutigera linceci - Photo (c) Larry Chen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scutigera linceci, Ένα μέλος του Σκουτιγκέρα (Γένος Scutigera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruben167

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 04:44 PM UTC
Scolopendra aztecorum - Photo (c) Chris Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra aztecorum, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjcafitz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 03:41 PM UTC
Aliatypus janus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Aliatypus janus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaweahkid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019

Τόπος

Lone Pine, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Species? Common Name?

Aptostichus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Γένος Aptostichus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinb5516

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Aphonopelma - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troyhibbitts

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 07:28 PM MDT
Aphonopelma vorhiesi - Photo (c) Chris A. Hamilton, Brent E. Hendrixson, Jason E. Bond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Aphonopelma vorhiesi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaerosi

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 11:33 AM PDT
Scolopendra aztecorum - Photo (c) Chris Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra aztecorum, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:05 PM PDT
Scolopendra aztecorum - Photo (c) Chris Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra aztecorum, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agatica

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Chihuahua, MX (Google, OSM)
Scolopendra heros - Photo (c) gilaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra heros, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rooted1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Περιγραφή

Probably 6-8 inches long...

Scolopendra aztecorum - Photo (c) Chris Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra aztecorum, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 07:29 PM PDT
Scolopendra aztecorum - Photo (c) Chris Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra aztecorum, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rooted1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020
Scolopendra aztecorum - Photo (c) Chris Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra aztecorum, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basilconlin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 05:06 PM CST
Cormocephalus - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Γένος Cormocephalus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 10:22 PM CST
Cormocephalus - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Γένος Cormocephalus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliapatino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 02:38 PM -05
Cormocephalus - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Γένος Cormocephalus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmontgomery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2017 07:15 PM CST

Περιγραφή

Jama-Coaque Reserve, Manabi, Ecuador

Ετικέτες

Cormocephalus - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Γένος Cormocephalus, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahamara

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 08:51 PM PDT

Τόπος

Ensenada, BC , MX (Google, OSM)
Scolopendra aztecorum - Photo (c) Chris Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra aztecorum, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_ma

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Scolopendra - Photo (c) Adam Brice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Γένος Scolopendra, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 10:04 PM EDT
Scolopendrinae - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Υποοικογένεια Scolopendrinae, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmt

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 09:25 AM MDT
Scolopendra heros - Photo (c) gilaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra heros, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyrubio

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 08:44 PM PDT

Περιγραφή

Ciempiés Scolopendra aztecoru Escolopendras Familia Scolopendridae aproximadamente 12 cm de largo color cafe claro

Scolopendra aztecorum - Photo (c) Chris Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra aztecorum, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 09:34 PM EDT
Scolopendra heros - Photo (c) gilaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra heros, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peytonnagel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 12:56 PM MDT
Scolopendra heros - Photo (c) gilaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra heros, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phhbrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)
Scolopendra heros - Photo (c) gilaman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aztecorum: Scolopendra heros, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1142