Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alebayer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 04:37 PM -05

Τόπος

Quindío, CO (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Memphis falcata, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sugian_1251

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:32 PM WIB

Περιγραφή

The Common Three Ring Buttefly, Ypthima nigricans nigricans

Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Ypthima nigricans, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Παπιλιονοειδή Υπεροικογένεια Papilionoidea

Παρατηρητής

aymervasquez

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:08 AM -05
Archonias brassolis - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Archonias brassolis, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hbt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 08:27 AM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)
Rapala - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Γένος Rapala, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

oec

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 04:19 PM CST
Rapala varuna - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Rapala varuna, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 10:10 AM MDT
Calephelis - Photo (c) Danny Goodding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Γένος Calephelis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arameediethelm

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Strymon melinus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 10:10 AM HST
Dismorphia amphione - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Dismorphia amphione, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrierteacher

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 09:37 PM EDT

Τόπος

Loreto, PE (Google, OSM)
Eresia nauplius - Photo (c) Charles J Sharp
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Eresia nauplius, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 01:30 PM CDT
Strymon cestri - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Strymon cestri, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pb_d1

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:19 PM UTC
Parides childrenae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Parides childrenae, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aymervasquez

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 04:19 PM -05
Theope - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Γένος Theope, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotobug49

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:15 PM PDT

Τόπος

Corvallis (Google, OSM)
Strymon melinus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:40 PM CDT
Rekoa zebina - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Rekoa zebina, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

calibas

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 02:14 PM PDT
Habrodais grunus - Photo (c) johnvillella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Habrodais grunus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gheaton

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 01:10 PM PDT
Habrodais grunus - Photo (c) johnvillella, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Habrodais grunus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kelly1261

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:48 AM -05

Τόπος

Mindo (Google, OSM)
Lycorea ilione - Photo (c) Daniel S. Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Lycorea ilione, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Παπιλιονοειδή Υπεροικογένεια Papilionoidea

Παρατηρητής

kelly1261

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:49 AM -05

Τόπος

Mindo (Google, OSM)
Charonias eurytele - Photo (c) Rob Westerduijn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Charonias eurytele, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

francisco_sornoza

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:40 PM EDT
Terenthina bradyae - Photo (c) Indiana Cristo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Terenthina bradyae, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκαινίδες Οικογένεια Lycaenidae

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 07:42 AM AWST

Περιγραφή

can anyone put a name to this worn specimen?

Surendra vivarna - Photo (c) Michael MK Khor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Surendra vivarna, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aymervasquez

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:14 PM -05
Dismorphia amphione - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Dismorphia amphione, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aymervasquez

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:16 PM -05
Dismorphia amphione - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Dismorphia amphione, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

spicetruck

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:20 PM EDT

Τόπος

Morgantown (Google, OSM)
Strymon melinus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mufffin

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:16 PM CDT
Strymon melinus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidurante

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 01:15 PM -03

Περιγραφή

@leandroramosduarte pode ajudar aqui? Obrigado!

Lyropteryx - Photo (c) cenote, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Γένος Lyropteryx, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fehfwert

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 02:58 PM EDT
Strymon melinus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 11:07 AM +08
Rapala dieneces - Photo (c) Neo Tiang Pee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Rapala dieneces, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gerilim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 12:00 PM +08
Prosotas nora superdates - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Prosotas nora ssp. superdates, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tiangpee

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 07:06 PM HST
Arhopala major major - Photo (c) Green Baron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Arhopala major ssp. major, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 10:56 AM +08

Τόπος

Mandai, Singapore (Google, OSM)
Arhopala major major - Photo (c) Green Baron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Arhopala major ssp. major, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17024