Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hippobosca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023
Mesene margaretta anartia - Photo (c) Ken Kertell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kertell
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Mesene margaretta ssp. anartia, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anayska1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:15 ΜΜ EST
Calycopis - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lee Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Γένος Calycopis, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_afm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 04:27 ΜΜ -03
Kisutam syllis - Photo (c) Ken Kertell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kertell
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Kisutam syllis, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)

Παρατηρητής

gerardo_murillo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 02:45 ΜΜ CST
Anartia fatima - Photo (c) Don Marsille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Marsille
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Anartia fatima, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loren70807

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023
Melanis pixe - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Melanis pixe, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferndamrls_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 04:22 ΜΜ EST
Colobura dirce - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Colobura dirce, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)

Παρατηρητής

nahomys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 10:30 ΠΜ EST
Anartia fatima - Photo (c) Don Marsille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Marsille
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Anartia fatima, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarmona

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:28 ΠΜ -05
Pronophila - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Γένος Pronophila, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyruiz20

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:13 ΜΜ -05

Τόπος

Saraguro, Ecuador (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Lymanopoda hazelana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlavanw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 08:09 ΜΜ -05
Mesosemia metuana - Photo (c) Ken Kertell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kertell
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Mesosemia metuana, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geetanjalidhar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2014

Τόπος

Pangti (Google, OSM)
Spalgis epius - Photo (c) Karthik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karthik
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Spalgis epius, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)
Cyclargus thomasi - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Cyclargus thomasi, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)
Cyclargus thomasi - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Cyclargus thomasi, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 10:55 ΠΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)
Heliconius himera - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Heliconius himera, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yustinsamudio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 05:55 ΜΜ EST
Eurybia lycisca - Photo (c) Dave Wendelken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Wendelken
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Eurybia lycisca, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdalena9936

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:53 ΜΜ EST
Ectima thecla - Photo (c) Patricio A. Mantinian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patricio A. Mantinian
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Ectima thecla, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

migue_c07

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:52 ΜΜ EST
Euptoieta hegesia - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Euptoieta hegesia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l1116

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:38 ΜΜ EST

Τόπος

Soná, PA-VR, PA (Google, OSM)
Dynamine postverta - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Dynamine postverta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Dione juno

Παρατηρητής

l1116

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:45 ΜΜ EST

Τόπος

Panamá (Google, OSM)
Dione juno - Photo (c) alain01789, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Dione juno, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l1116

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:43 ΜΜ EST

Τόπος

Soná, PA-VR, PA (Google, OSM)
Adelpha melanthe - Photo (c) Eric van den Berghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric van den Berghe
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Adelpha melanthe, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niscarys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:22 ΜΜ EST
Colobura dirce - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Colobura dirce, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l1116

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 02:10 ΜΜ EST

Τόπος

Panamá (Google, OSM)
Calephelis - Photo (c) Danny Goodding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danny Goodding
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Γένος Calephelis, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_vasquez10c-1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 02:09 ΜΜ EST
Anartia fatima - Photo (c) Don Marsille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Marsille
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Anartia fatima, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayana19024

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 02:09 ΜΜ -05
Anartia amathea - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Anartia amathea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenwei1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 10:18 ΠΜ +08

Περιγραφή

Prosotas cf nora superdates

Prosotas nora - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by big-simonchan
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Prosotas nora, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisborbon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:45 ΜΜ -05

Περιγραφή

Co 1440m cund 8dic

Calycopis calus - Photo (c) David Geale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Geale
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Calycopis calus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwnaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Palawan, PH (Google, OSM)
Athyma speciosa - Photo (c) Albert Kang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albert Kang
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Athyma speciosa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieve_anne_galino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 09:44 ΜΜ PST
Ypthima stellera - Photo (c) Stijn De Win, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stijn De Win
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Ypthima stellera, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieve_anne_galino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 07:52 ΜΜ PST
Hypolimnas bolina - Photo (c) wklegend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wklegend
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Hypolimnas bolina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieve_anne_galino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 07:49 ΜΜ PST
Parantica vitrina - Photo (c) Stijn De Win, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stijn De Win
Η ταυτότητα του χρήστη atronox: Parantica vitrina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 100627