Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil_crimson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 10:58 AM EST

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)
Loxia leucoptera - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Loxia leucoptera, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

darrenkirby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:11 AM PST

Τόπος

Delta, BC, Canada (Google, OSM)
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jey42

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 11:27 AM UTC
Calypte anna - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Calypte anna, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

seandaniels

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 12:24 PM UTC
Χιονογερακίνα - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:34 PM CST
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:37 PM CST
Παγοβούτι - Photo (c) ronskelley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ronald Kelley
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Παγοβούτι (Gavia immer)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seandaniels

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 01:37 PM UTC
Podilymbus podiceps - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

darrenkirby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:11 AM PST

Τόπος

Delta, BC, Canada (Google, OSM)
Περιστέρι - Photo (c) Vibhu Prasad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:45 PM CST
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:46 PM CST
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 03:08 PM EST
Καναδική Χήνα - Photo (c) Thomas J. Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 03:08 PM EST
Aythya valisineria - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Aythya valisineria, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 03:41 PM EST
Aythya americana - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Aythya americana, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

darrenkirby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 02:05 PM PST

Τόπος

Delta, BC, Canada (Google, OSM)
Λευκόχηνα - Photo (c) Isaac Sanchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by isaacsanchez
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Λευκόχηνα (Anser caerulescens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrenkirby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 12:46 PM PST

Τόπος

Delta, BC, Canada (Google, OSM)
Αμερικανικό Σφυριχτάρι - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Αμερικανικό Σφυριχτάρι (Mareca americana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:46 PM CST
Καναδική Χήνα - Photo (c) Thomas J. Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 11:25 AM EST
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 11:41 AM EST
Ερμητική Τσίχλα - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 02:16 PM EST
Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Shenandoah  National Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται ()
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο (Zonotrichia albicollis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 08:41 AM EST
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 08:43 AM EST
Καναδέζικος Τσοπανάκος - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Καναδέζικος Τσοπανάκος (Sitta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 03:28 PM EST
Sitta carolinensis - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 02:47 PM EST
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 08:41 AM EST
Dryobates pubescens - Photo (c) Wolfgang Wander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 08:44 AM EST
Dryobates pubescens - Photo (c) Wolfgang Wander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 08:44 AM EST
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) fishhawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracymuller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 07:33 PM EST
Dryobates villosus - Photo (c) Gavan Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Dryobates villosus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2016 06:49 AM PDT
Spizella pusilla - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Spizella pusilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 08:37 AM PDT

Περιγραφή

Rare. Foraging on a tiny gravel bar in the middle of the forest. Very odd location.

Pooecetes gramineus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Pooecetes gramineus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

rmlm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 09:39 AM EST
Κοκκινόουρη Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aterrigeol: Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1897