Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sb610

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 03:26 ΜΜ IST
Dieuches syriacus - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Dieuches syriacus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)

Παρατηρητής

amit_ros

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 08:56 ΠΜ IST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)

Παρατηρητής

amit_ros

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 08:51 ΠΜ IST

Τόπος

HaMerkaz, IL (Google, OSM)
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)

Παρατηρητής

amit_ros

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 08:51 ΠΜ IST

Τόπος

HaMerkaz, IL (Google, OSM)
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:27 ΜΜ IDT
Stenozygum coloratum - Photo (c) Gintautas Steiblys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gintautas Steiblys
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Stenozygum coloratum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:27 ΜΜ IDT
Spilostethus pandurus - Photo (c) Amila P Sumanapala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amila P Sumanapala
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Spilostethus pandurus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:27 ΜΜ IDT
Spilostethus pandurus - Photo (c) Amila P Sumanapala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amila P Sumanapala
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Spilostethus pandurus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:27 ΜΜ IDT
Spilostethus pandurus - Photo (c) Amila P Sumanapala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amila P Sumanapala
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Spilostethus pandurus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itamar_shalom5764

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:03 ΜΜ IST
Dolycoris baccarum - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Dolycoris baccarum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shlomi_levi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2015 06:38 ΜΜ IST
Codophila maculicollis - Photo (c) Konstantin Grebennikov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Konstantin Grebennikov
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Codophila maculicollis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfred_daniel_j

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022
Horistus turcomanus - Photo (c) Chaym Turak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chaym Turak
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Horistus turcomanus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guryonatan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 12:21 ΜΜ IST
Caenocoris nerii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Caenocoris nerii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist54724

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:36 ΜΜ IST
Anchesmus rubriplaga - Photo (c) tevalova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tevalova
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Anchesmus rubriplaga, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:00 ΜΜ IDT
Monosteira - Photo (c) Olli Pihlajamaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olli Pihlajamaa
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Γένος Monosteira, Ένα μέλος του Μιριδοειδή (Υπεροικογένεια Miroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:00 ΜΜ IDT
Monosteira - Photo (c) Olli Pihlajamaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olli Pihlajamaa
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Γένος Monosteira, Ένα μέλος του Μιριδοειδή (Υπεροικογένεια Miroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 07:09 ΜΜ IST
Creontiades pallidus - Photo (c) Özgür Koçak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Özgür Koçak
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Creontiades pallidus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:26 ΜΜ IST
Creontiades pallidus - Photo (c) Özgür Koçak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Özgür Koçak
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Creontiades pallidus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfred_daniel_j

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:20 ΠΜ IDT

Τόπος

Nitzana, Israel (Google, OSM)
Cercinthus lehmannii - Photo (c) Mónica Pérez-Gil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mónica Pérez-Gil
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Cercinthus lehmannii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shlomi_levi

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2015 10:02 ΜΜ IDT
Carpocoris mediterraneus - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Carpocoris mediterraneus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shlomi_levi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2015 09:14 ΜΜ IST
Liorhyssus hyalinus - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamil Murtazin
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Liorhyssus hyalinus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shlomi_levi

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2016 08:11 ΜΜ IST
Ancyrosoma leucogrammes - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Ancyrosoma leucogrammes, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shlomi_levi

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2016 06:44 ΜΜ IDT
Rhynocoris punctiventris - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Rhynocoris punctiventris, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

ofer66

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:10 ΠΜ IST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_faduni_naduf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:28 ΠΜ IST
Solenosthedium bilunatum - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Solenosthedium bilunatum, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_faduni_naduf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 07:41 ΠΜ IST
Solenosthedium bilunatum - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Solenosthedium bilunatum, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shlomi_levi

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2016 09:43 ΜΜ IDT
Centrocoris spiniger - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Centrocoris spiniger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:47 ΜΜ IST
Dieuches syriacus - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Dieuches syriacus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shachar_hizkiya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:00 ΠΜ IST
Eurydema ornata - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Eurydema ornata, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itamar_shalom5764

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 03:07 ΜΜ IST
Ectomocoris melanogaster - Photo (c) maayan-p, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maayan-p
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Ectomocoris melanogaster, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

greenstep-iris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 06:32 ΜΜ IST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη assafn: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2682