Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

tom_crassard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 01:03 PM CET
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_crassard

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016 02:26 PM SAST
Calopteryx splendens - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Calopteryx splendens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_crassard

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 12:34 PM SAST
Melitaea didyma - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Melitaea didyma, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_crassard

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:12 PM CEST

Περιγραφή

Trouvée sur une ronce bleuâtre

Misumena vatia - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Misumena vatia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 06:12 AM CEST
Anax parthenope - Photo (c) sander1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sander1
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Anax parthenope, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

A1

Anisoplia austriaca - Photo (c) Stanislav Krejčík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Anisoplia austriaca, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

B4

Hedychrum - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Γένος Hedychrum, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

C1

Oedemera flavipes - Photo (c) Philipp Hoenle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Oedemera flavipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

C1

Chlorophorus varius - Photo (c) Ivica Pakrac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivica Pakrac
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Chlorophorus varius, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

C2

Cylindera paludosa - Photo (c) Bastien Louboutin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastien Louboutin
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Cylindera paludosa, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

C2

Οιδίποδας Ο Κυανωπός - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

C2

Labidura riparia - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Labidura riparia, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

C4

Atylotus fulvus - Photo (c) pwijnsouw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pwijnsouw
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Atylotus fulvus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

C4

Oxyopes heterophthalmus - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Silberfeld
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Oxyopes heterophthalmus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

C4

Parexochomus nigromaculatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Parexochomus nigromaculatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo_gnr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

A1

Henestaris laticeps - Photo (c) Guilherme Ramos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guilherme Ramos
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Henestaris laticeps, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 11:38 AM CET
Cucurbitaceae - Photo (c) Scott Branson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Οικογένεια Cucurbitaceae, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 12:47 PM CEST
Salamandra corsica - Photo (c) Clo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clo
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Salamandra corsica, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 12:24 PM CEST
Euproctus montanus - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Euproctus montanus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2009 10:04 AM MSK

Περιγραφή

Зимовка под снегом

Λυροπετεινός - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

othmanebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:05 AM CET

Περιγραφή

Au centre

Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

othmanebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 10:57 AM CET
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

othmanebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:21 AM CET
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

othmanebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:20 AM CET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

othmanebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:15 AM CET
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

othmanebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:16 AM CET

Περιγραφή

Femelle

Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

othmanebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:16 AM CET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

othmanebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:05 AM CET
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arwen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:38 AM CET
Typhaeus typhoeus - Photo (c) Paul Ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Typhaeus typhoeus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

landel35

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:55 AM CET
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthurdf: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 223