Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)

Παρατηρητής

mangoblatt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:48 PM EEST
Βωλίτης Ο Εδώδιμος - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_de_jong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:05 PM UTC
Ballota nigra meridionalis - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Ballota nigra ssp. meridionalis, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:00 AM EEST
Geum urbanum - Photo (c) guillaume_papuga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Geum urbanum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:00 AM EEST
Humulus lupulus - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Humulus lupulus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:00 AM EEST
Rhus typhina - Photo (c) sammatey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:00 AM EEST
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) bjstruecker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:00 AM EEST
Heracleum sphondylium - Photo (c) K, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Heracleum sphondylium, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:00 AM EEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:00 AM EEST
Arrhenatherum elatius - Photo (c) Marta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Arrhenatherum elatius, Ένα μέλος του Αβενίνες (Υποφυλή Aveninae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:00 AM EEST
Galinsoga quadriradiata - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Galinsoga quadriradiata, Ένα μέλος του Γαλινσόγα (Γένος Galinsoga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:00 AM EEST
Rumex hydrolapathum - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Rumex hydrolapathum, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

martin_de_jong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 09:18 AM UTC
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Алена Фронтова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 11:23 PM CEST
Erigeron acris serotinus - Photo (c) jpaule, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Erigeron acris ssp. serotinus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_dck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:44 PM EEST
Berteroa incana - Photo (c) Joseph Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Berteroa incana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

christina_dck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:47 PM EEST
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_dck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:49 PM EEST
Anchusa officinalis - Photo (c) Lina Paškevičiūtė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Anchusa officinalis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_dck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:59 PM EEST
Melilotus albus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Melilotus albus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markus46

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Bern, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

Bestimmung sicher, dieses Jahr blühende Pflanze beobachtet.

Οφρύς Η Μελισσοφόρος - Photo (c) Matteo Paolo Tauriello, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Οφρύς Η Μελισσοφόρος (Ophrys apifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirkpetersmann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 03:34 PM UTC
Viola odorata - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Viola odorata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

dirkpetersmann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:49 PM UTC
Υπερικό - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:00 AM EEST
Lysimachia vulgaris - Photo (c) fabelfroh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Lysimachia vulgaris, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:00 AM EEST
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Καπνόχορτο - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρυωνία Η Κρητική (Bryonia cretica)

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Βρυωνία Η Κρητική - Photo (c) Angélique Baccolini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Βρυωνία Η Κρητική (Bryonia cretica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Asparagus officinalis)

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:00 AM EEST
Σπαράγγι - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Σπαράγγι (Asparagus officinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninetwentysix

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:53 PM EEST
Setaria verticillata - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Setaria verticillata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:00 AM EEST
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:00 AM EEST
Persicaria lapathifolia - Photo (c) J. Richard Abbott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Persicaria lapathifolia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)
Thalictrum flavum - Photo (c) Dave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Thalictrum flavum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:00 AM EEST
Aristolochia clematitis - Photo (c) William (Bill) Kirby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arthur_haendler: Aristolochia clematitis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1837