Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 07:02 PM EDT

Περιγραφή

Observed on the forest floor at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 12:58 PM EDT

Περιγραφή

Observed in a lowland mixed hardwood forest at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 01:12 PM EDT

Περιγραφή

Observed in an open area at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Allium vineale - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Allium vineale, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 05:36 AM EDT

Περιγραφή

Observed along a forest edge at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apeal

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 03:24 PM EDT
Hemerocallis fulva - Photo (c) Zane Roskoph, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zane Roskoph
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Hemerocallis fulva, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganhughes

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 09:41 AM EDT
Trifolium repens - Photo (c) Александра, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Александра
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aceite

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 05:24 PM EDT
Papilio - Photo (c) David Alan Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Alan Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Γένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminhudgins

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 01:10 PM EDT
Apheloria virginiensis - Photo (c) Kathy Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kathy Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Apheloria virginiensis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019

Περιγραφή

Observed next to the visitor's center trail kiosk at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:46 AM EDT

Περιγραφή

Observed off one of the loop trails in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:47 AM EDT

Περιγραφή

Observed off one of the loop trails in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 10:41 AM EDT

Περιγραφή

Observed off one of the loop trails in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 07:47 AM EDT

Περιγραφή

Observed off trail in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Apheloria virginiensis - Photo (c) Kathy Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kathy Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Apheloria virginiensis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbymegna

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 01:15 PM EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 08:10 AM EDT

Περιγραφή

Observed over Caledon Marsh, Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Agelaius phoeniceus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 04:45 PM EDT

Περιγραφή

Observed in the lowland forests at Caledon State Park.

Ετικέτες

Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 04:44 PM EDT

Περιγραφή

Observed in an upland hardwood forest in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Contopus virens - Photo (c) drhowell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Contopus virens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 04:35 PM EDT

Περιγραφή

Observed in the lowland forests at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackandshirley
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Lithobates sphenocephalus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 07:08 PM EDT

Περιγραφή

Observed at the south-facing forest edge at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Robinia pseudoacacia - Photo (c) Eric Koberle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Koberle
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 08:23 AM EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) pamonthego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 10:34 AM EDT

Περιγραφή

Observed by a beaver pond in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Osmundastrum cinnamomeum - Photo (c) travelkurt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Osmundastrum cinnamomeum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:19 AM EDT

Περιγραφή

Observed over a beaver pond in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:40 AM EDT

Περιγραφή

Observed off trail at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Paulownia tomentosa - Photo (c) bgrutter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Paulownia tomentosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 08:37 AM EDT

Περιγραφή

Observed off trail in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Obolaria virginica - Photo (c) Link Davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Link Davis
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Obolaria virginica, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019

Περιγραφή

Along the forest edge at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Cercis - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Γένος Cercis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019

Περιγραφή

Observed off one of the loop trails in Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 09:14 AM EDT

Περιγραφή

Observed off one of the loop trails at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 11:08 AM EST

Περιγραφή

Nineteen nests overlooking Caledon Marsh at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 05:02 PM EDT

Περιγραφή

Observed off one of the loop trails at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 12:10 PM EDT

Περιγραφή

Observed at the shoreline of the Potomac River at Caledon State Park, VA.

Ετικέτες

Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη arsettle: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45