Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)

Παρατηρητής

sergio_serge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:25 PM CEST
Αράχνη Πασχαλίτσα - Photo (c) Fritz Geller-Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 03:51 AM CEST
Sundasciurus robinsoni - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Sundasciurus robinsoni, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2015 10:37 AM HST
Sundasciurus robinsoni - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Sundasciurus robinsoni, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 11:53 AM PDT
Sundasciurus robinsoni - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Sundasciurus robinsoni, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinjames

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 05:38 PM +08
Sundasciurus - Photo (c) stefanie_de_win, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Γένος Sundasciurus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastih

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2014 10:34 AM CEST

Τόπος

Kelantan, Malaysia (Google, OSM)
Sundasciurus - Photo (c) stefanie_de_win, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Γένος Sundasciurus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timboucher

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 05:26 AM EDT
Petaurista marica - Photo (c) timboucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Petaurista marica, Ένα μέλος του Σκιουρίνες (Υποοικογένεια Sciurinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhangshen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 05:36 PM CST
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bijoy

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:24 PM IST
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhaskarbora

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 07:04 AM IST

Περιγραφή

Was feeding on bark.

Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 02:16 AM HST
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2012 12:00 PM +07
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2013 08:22 AM +07
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_dugdale

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 03:43 PM HST
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siriwatdangsri

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galewski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2015 04:04 AM CET
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qin_huang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 10:07 AM CST
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmoore

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2014 01:59 AM EDT

Περιγραφή

Fraser's Hill

min

Ετικέτες

Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azambolli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 04:58 AM -03
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul127

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 12:54 AM HST

Περιγραφή

Frasers Hill , Malaysia

Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterthedragon

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:53 AM AWST
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azamuddeen_nasir

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 06:33 AM AWST
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl_lewis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 09:00 AM AWST

Περιγραφή

Bukit Tinggi, Pahang

Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenwong45

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 02:37 AM AWST

Τόπος

Fraser's Hill (Google, OSM)
Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdexplorers

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 11:42 AM +07

Περιγραφή

Occasionally seen in forest, forest edge and gardens, 1200-1280 m.

Tamiops mcclellandii - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Tamiops mcclellandii, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgtz

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017
Heliosciurus - Photo (c) David d'O, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Schaapmans
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Γένος Heliosciurus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)

Παρατηρητής

davidevalli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 02:47 PM CEST
Paraxerus - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Γένος Paraxerus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2013 10:38 AM CET

Τόπος

Ruhija, Uganda (Google, OSM)
Paraxerus - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Γένος Paraxerus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)

Παρατηρητής

davidevalli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 02:47 PM CEST
Protoxerini - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Φυλή Protoxerini, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koenbetjes

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 01:42 PM CET
Funisciurus lemniscatus - Photo (c) Dérozier Violette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arlo7: Funisciurus lemniscatus, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 297