Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Climbing on a Carex diandra tussock

Arenaria paludicola - Photo (c) 2011 CNPS, San Luis Obispo Chapter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Arenaria paludicola, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Neat plant of the dunes.

Cirsium rhothophilum - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Cirsium rhothophilum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 01:36 ΜΜ PDT
Nemacaulis denudata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Nemacaulis denudata, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Chenopodium littoreum - Photo (c) 2011 CNPS, San Luis Obispo Chapter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Chenopodium littoreum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Dithyrea maritima - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Dithyrea maritima, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Eriastrum luteum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Eriastrum luteum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Hooveria purpurea - Photo (c) Will_K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will_K
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Hooveria purpurea, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Calycadenia villosa - Photo (c) kristo16s, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kristo16s
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Calycadenia villosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidmagney

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Hooveria purpurea reducta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Hooveria purpurea var. reducta, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derek-schultz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 11:20 ΠΜ PDT
Sairocarpus nuttallianus - Photo (c) Bonnie Nickel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Bonnie Nickel
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Sairocarpus nuttallianus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

frigata

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 05:26 ΜΜ PDT
Ερίγερο - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:42 ΜΜ PDT
Pseudopithyella minuscula - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Pseudopithyella minuscula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 09:38 ΜΜ PDT
Parakontikia ventrolineata - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Parakontikia ventrolineata, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redrovertracy

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Arachnopeziza aurelia - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Arachnopeziza aurelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 12:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

A sea snail with sharp conical shape like a pointy hat. Base appears round when viewed from the top, looking down.

Update 12-9-21:
Nassarius fossatus a.k.a. Channeled Basket Snail, Channeled Dog Whelk, Giant Western Nassa. Can get up to 5cm (2"). Carnivorous snail that drills holes into living clams and other snail shells to feed on their inner tissues.

Beachcombers's Guide to Seashore Life of California, J.D. Sept, Rev. ed. 2009, p. 104.

https://seanet.stanford.edu/Prosobranchs#Caesia

Caesia fossata - Photo (c) pliffgrieff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Caesia fossata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:04 ΠΜ PDT
Gigahomalopoma luridum - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Gigahomalopoma luridum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 05:30 ΜΜ PST
Gigahomalopoma luridum - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Gigahomalopoma luridum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 08:19 ΜΜ PST
Ancula pacifica - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Ancula pacifica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annienzelll

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Erythranthe serpentinicola - Photo (c) paulexcoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by paulexcoff
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Erythranthe serpentinicola, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephszakovits

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:50 ΠΜ PDT
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinhughes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 12:45 ΜΜ PST
Ramaria - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Γένος Ramaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haydenhawess

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:33 ΜΜ PST
Trametes betulina - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Trametes betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-and-emily

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 02:50 ΜΜ PST
Leccinum manzanitae - Photo (c) Warren Cardimona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warren Cardimona
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Leccinum manzanitae, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gofthejungle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 01:51 ΜΜ PST
Loxorhynchus grandis - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Loxorhynchus grandis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tennri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:36 ΜΜ PST
Nucella - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Γένος Nucella, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn_oconnell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 03:03 ΜΜ PST
Pagurus samuelis - Photo (c) Richard Hasegawa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Hasegawa
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Pagurus samuelis, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiloueka

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2016 02:26 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 12:45 ΜΜ PDT
Herniaria cinerea - Photo (c) Ángel Fernández Cancio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ángel Fernández Cancio
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Herniaria cinerea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2016 03:00 ΜΜ PST

Ετικέτες

Leptonia - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Υπογένος Leptonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanwalton

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 08:17 ΜΜ PDT
Egregia menziesii - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη arheyman: Egregia menziesii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1376