Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

lilyosorio29

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:26 ΜΜ EST

Περιγραφή

Invaded shrub land

Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

lilyosorio29

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

SL

Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacierigli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:30 ΜΜ EST
Parmeliaceae - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Οικογένεια Parmeliaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

breddy819

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 02:42 ΜΜ EST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephinemesta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 02:39 ΜΜ EST

Τόπος

Valdosta, GA, US (Google, OSM)
Sarracenia - Photo (c) Rick Nirschl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Nirschl
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Γένος Sarracenia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephinemesta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 02:42 ΜΜ EST

Τόπος

Valdosta, GA, US (Google, OSM)
Taxodium distichum - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliashraf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 11:30 ΠΜ EST
Baeolophus bicolor - Photo (c) Stephen Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Baeolophus bicolor, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcia_chapman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 04:25 ΜΜ EST
Arilus cristatus - Photo (c) Vicki  DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Arilus cristatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas977

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 06:07 ΜΜ EDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waffleywaffles

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 11:59 ΠΜ EST
Cotinis nitida - Photo (c) J. Michael Raby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Cotinis nitida, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwsunshine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 08:45 ΜΜ EST
Αράχνες - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwsunshine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 08:46 ΜΜ EST
Αράχνες - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swbirder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 04:15 ΜΜ EST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benwooded

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:26 ΜΜ EST
Solanum carolinense - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessbarenbaum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 04:58 ΜΜ EST
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Viola × wittrockiana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

elephantspop

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:35 ΜΜ EST
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρους (Γένος Rhus)

Παρατηρητής

rowmom51

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 02:31 ΜΜ EDT
Ρους - Photo (c) roamingthewoods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roamingthewoods
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

nataliemartinezzc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 12:45 ΜΜ EST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

mattbueno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 06:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Phylum: Chorodate
Class: Mammilia
Family: Canidae
Genus: Vulpes

Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

garlicdog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:15 ΜΜ EST
Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puzzl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:44 ΜΜ EST
Liriope - Photo (c) Nicole Renee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicole Renee
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Γένος Liriope, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

alexnicmor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:21 ΜΜ EST
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dielovecraft

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:55 ΠΜ EST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

leslyromero1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:33 ΜΜ EST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmkent

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 12:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Calhoun, GA, USA (Google, OSM)
Leucauge venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Leucauge venusta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)

Παρατηρητής

christin_cain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Rose family

Ροδοειδή - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beate & Heinz Beyerlein
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)

Παρατηρητής

shoshannaalvarez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 09:28 ΠΜ EST

Τόπος

Buford, GA, US (Google, OSM)
Γεωσκώληκας - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shoshannaalvarez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 08:00 ΜΜ EST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

balewis22

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 04:47 ΜΜ EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

leslyromero1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 03:02 ΜΜ EST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη arborizations: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 11863