Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oksanakosenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 09:54 ΠΜ MSK
Campanula latifolia - Photo (c) Ian Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Campanula latifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist31500

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 02:34 ΜΜ +07
Phedimus aizoon - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Phedimus aizoon, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Symphytum × uplandicum - Photo (c) Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Symphytum × uplandicum, Ένα μέλος του Σύμφυτο (Γένος Symphytum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urij777

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:09 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Medicago × varia - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Medicago × varia, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 06:31 ΜΜ MSK
Utricularia australis - Photo (c) Kasper Malmberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kasper Malmberg
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Utricularia australis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbvasilyeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:48 ΜΜ MSK
Medicago × varia - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Medicago × varia, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραγκάρια (Γένος Fragaria)

Παρατηρητής

nikolay_sobolev

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 02:06 ΜΜ MSK
Fragaria viridis - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Fragaria viridis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolay_sobolev

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:36 ΠΜ MSK
Fragaria viridis - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Fragaria viridis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

nikolay_sobolev

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:38 ΠΜ MSK
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:17 ΜΜ MSK
Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο - Photo (c) Serge M. Appolonov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Serge M. Appolonov
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημύδα (Γένος Betula)

Παρατηρητής

naturalist59304

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:48 ΜΜ +03
Betula pendula - Photo (c) Полина Яковлевна Лихачева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Полина Яковлевна Лихачева
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Betula pendula, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

annaivanovapenza

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:25 ΜΜ MSK
Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο - Photo (c) Serge M. Appolonov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Serge M. Appolonov
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Λάπαθο Το Αμβλύφυλλο (Rumex obtusifolius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

sasuma8

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:33 ΜΜ +03

Τόπος

Яранск (Google, OSM)
Galium uliginosum - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Galium uliginosum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiya_spb

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:04 ΜΜ MSK
Omalotheca sylvatica - Photo (c) olesyavtilia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Omalotheca sylvatica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:11 ΜΜ MSK
Medicago × varia - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Medicago × varia, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velibortravoved

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:36 ΜΜ MSK
Rosa majalis - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Rosa majalis, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θύμος (Γένος Thymus)

Παρατηρητής

kykys

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:17 ΜΜ MSK
Αγριοθύμαρο - Photo (c) Viktoria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Viktoria
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Αγριοθύμαρο (Thymus serpyllum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-lapin

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 01:41 ΜΜ MSK
Utricularia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Τμήμα Utricularia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iirnav

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 03:03 ΜΜ +07
Medicago × varia - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Medicago × varia, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

tanniii66

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:04 ΜΜ +05
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:33 ΠΜ MSK
Cerastium holosteoides - Photo (c) Alexander Ganse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Ganse
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Cerastium holosteoides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:36 ΠΜ MSK
Σμεουρδιά - Photo (c) Александра Яборова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Александра Яборова
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Σμεουρδιά (Rubus idaeus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:41 ΠΜ MSK
Vicia hirsuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Vicia hirsuta, Ένα μέλος του Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_shildt

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 04:43 ΜΜ +05
Polygonatum odoratum - Photo (c) paolapalazzolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by paolapalazzolo
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Polygonatum odoratum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasia_surkova

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:10 ΜΜ MSK
Medicago × varia - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Medicago × varia, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fedascheva

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 04:42 ΜΜ MSK
Γάλιο Το Μόλλουγο - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanislav_murashkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 04:14 ΜΜ MSK
Reynoutria × bohemica - Photo (c) margela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Reynoutria × bohemica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polina84

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:19 ΜΜ +04
Lepidium densiflorum - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Lepidium densiflorum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_pervukhina

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:19 ΜΜ MSK
Avenella flexuosa - Photo (c) Giovanni Perico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giovanni Perico
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Avenella flexuosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sovlanrus

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 08:04 ΠΜ MSK
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη apseregin: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 151987