Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettcollsuss

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected by @aprothero

Lasius minutus - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Lasius minutus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnidarian_lasagna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 10:51 ΠΜ CST
Prenolepis imparis - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Prenolepis imparis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

At blacklight after dark at edge of remnant bluff prairie and overgrown oak woodland. All individuals photographed. ID uncertain.

Ετικέτες

Aphaenogaster - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Γένος Aphaenogaster, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

At blacklight after dark at edge of remnant bluff prairie and overgrown oak woodland. All individuals photographed.

Ετικέτες

Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

At sugar bait after dark at edge of small, overgrown bluff prairie remnant and overgrown oak woodland. Mostly cloudy, calm, 75-64F. All individuals photographed. ID uncertain.

Ετικέτες

Camponotus subbarbatus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Camponotus subbarbatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

In small, 10x10m shrinking bluff prairie remnant.

Ετικέτες

Camponotus americanus - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Camponotus americanus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettcollsuss

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 01:44 ΜΜ CDT
Formica obscuriventris - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Formica obscuriventris, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettcollsuss

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Myrmica latifrons - Photo (c) Emmett Collins-Sussman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emmett Collins-Sussman
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Myrmica latifrons, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettcollsuss

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 09:05 ΠΜ EDT
Myrmica fracticornis - Photo (c) President and Fellows of Harvard College, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Myrmica fracticornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quietwind01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I couldn't get a great picture of this girl, I've talked to multiple ant keeping pros that have agreed this is most likely B. chinensis. At the time of spotting her, I measured her around 4-5mm in length and she had all the similar characteristics of a B. chinensis. I could not get a very good photo so here is a video. https://www.facebook.com/100015916598098/videos/455018049992563/

It was recommended to me later (the day of posting this) to record this sighting in case this species has come further north than currently known. It's also notable that I have only seen the one worker, I have not seen any since, I spent 3 months after this sighting trying to find more but they're so small it's hard to find them. I will be actively looking for them again this year and if I find another I will post a new sighting and hopefully gather a specimen to get properly ID'd by a taxonomist. The image shown here is the best quality I could get.

Brachyponera chinensis - Photo (c) James Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Waters
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Brachyponera chinensis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bufface

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 06:08 ΜΜ CDT
Formica montana - Photo (c) ariellopezpics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Formica montana, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wannabee33

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 04:39 ΜΜ CDT

Τόπος

Green Bay, WI, USA (Google, OSM)
Formica montana - Photo (c) ariellopezpics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Formica montana, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcat9

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:44 ΜΜ CDT
Myrmica - Photo (c) Jake N., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake N.
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Γένος Myrmica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthicunderdog

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:45 ΜΜ CDT

Τόπος

La Crosse, WI, USA (Google, OSM)
Aphaenogaster tennesseensis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Aphaenogaster tennesseensis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimharkness

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 05:19 ΜΜ CDT
Cautolasius - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Υπογένος Cautolasius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

griffindorr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 08:47 ΠΜ CDT
Prenolepis imparis - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Prenolepis imparis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehicks1054

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 03:44 ΜΜ CDT
Myrmica - Photo (c) Jake N., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake N.
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Γένος Myrmica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angies_cats

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 09:41 ΠΜ CDT

Τόπος

Waukesha (Google, OSM)
Cautolasius - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Υπογένος Cautolasius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Arctiini caterpillar in grassland mostly dominated by cool-season exotics. ID uncertain.

Ετικέτες

Formica montana - Photo (c) ariellopezpics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Formica montana, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:46 ΜΜ CST
Myrmicinae - Photo (c) Jake N., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake N.
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Υποοικογένεια Myrmicinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 11:55 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Allegheny mound ant?

Formica - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Γένος Formica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In somewhat-open quartzite glade slowly becoming shaded by oak/hickory, red cedar, invasive honeysuckles and autumn olive.

Ετικέτες

Formica pallidefulva - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Σύνθετο Formica pallidefulva, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 03:50 ΜΜ CDT
Lasius latipes - Photo (c) Woolcarderbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Woolcarderbee
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Lasius latipes, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettcollsuss

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 02:15 ΜΜ CDT
Pheidole bicarinata - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Pheidole bicarinata, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:19 ΠΜ CDT

Τόπος

Waukesha, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Minooka Park

Ετικέτες

Formica - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Γένος Formica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny46

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 06:30 ΜΜ UTC
Acanthomyops - Photo (c) mason_s, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Υπογένος Acanthomyops, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim1007

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 05:30 ΠΜ AEST
Camponotini - Photo (c) neilwade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by neilwade
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Φυλή Camponotini, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsforgen22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Lasius aphidicola - Photo (c) Joshua Doby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joshua Doby
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Lasius aphidicola, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsforgen22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsforgen22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Lasius aphidicola - Photo (c) Joshua Doby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joshua Doby
Η ταυτότητα του χρήστη aprothero: Lasius aphidicola, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5658