Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreimoth

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:52 AM EDT

Τόπος

Alachua, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

immatures

Podisus maculiventris - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Podisus maculiventris, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshitomoyasu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 03:55 PM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2011

Τόπος

Black Rock, Tobago (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on the vine of Matelea reticulata. Green milkweed vine, a.k.a. Pearl milkweed Vine.

Oncopeltus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Γένος Oncopeltus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecologistchris

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 04:44 PM EDT
Chlaenius - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Γένος Chlaenius, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrnakada

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2016 04:06 PM EST
Boisea trivittata - Photo (c) klips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Boisea trivittata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embethkos

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 12:19 PM EDT

Περιγραφή

Sawyer beetle that landed on our windshield at base of Wheeler Peak, Great Basin Nat. Park, Nevada

Monochamus scutellatus - Photo (c) Dee Warenycia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Monochamus scutellatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embethkos

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 12:19 PM EDT

Περιγραφή

Sawyer beetle that landed on our windshield at base of Wheeler Peak, Great Basin Nat. Park, Nevada

Monochamus - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Γένος Monochamus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susaan2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 12:54 PM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonbf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 10:40 AM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milucas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2017 04:22 PM EST

Περιγραφή

This bug was found crawling around on our wall. It had no nearby colony or anything, but it seemed to know where it was going.

Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattheau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 04:54 PM CST

Περιγραφή

Host plant: sapindus drummondii

Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scar-shio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 11:31 AM PST
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginger_davis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 12:50 PM HST
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nylirep

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 07:38 PM PST
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilychebul

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 12:25 PM PST
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilychebul

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 12:26 PM PST
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigran82

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2015 01:50 PM PDT
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 08:04 AM EDT
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2012 01:58 PM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2012 10:11 AM EDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinnarko

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)
Bombus pensylvanicus - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Bombus pensylvanicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2011

Τόπος

Black Rock, Tobago (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on the vine of Matelea reticulata. Green milkweed vine, a.k.a. Pearl milkweed Vine.

Oncopeltus sexmaculatus - Photo (c) alexwild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Oncopeltus sexmaculatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2017
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattheau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2017 12:46 PM CDT

Περιγραφή

Feeding on cardiospermum halicacabum

Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver9

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 11:35 AM CDT

Περιγραφή

Several crawling around; one set of wings; abt 1cm long; main color black, secondary color red

Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2010

Περιγραφή

Red-shouldered Bug (Jadera haematoloma), Redwood City, San Mateo Co., CA - February 2010.

Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2014 04:00 PM PDT
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katerinadevil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2016 01:21 PM PDT
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mena_yodd_5

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2012

Περιγραφή

They hide in the bushes and dry dirt. They like to go on the concrete. Its black and has a red tail.

Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narishman

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2015 10:47 AM PDT
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist593

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 10:49 AM PDT

Περιγραφή

Red bugs covering a pine cone in the park...Any ideas?

Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aphanotus: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 220