Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 02:21 PM EST
Ardea - Photo (c) dgimler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Ardea, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

walkermelton

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 02:26 PM PDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:28 AM EDT

Τόπος

Windsor, CT, USA (Google, OSM)
Reynoutria - Photo (c) heidibj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Reynoutria, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:59 AM EDT

Τόπος

Windsor, CT, USA (Google, OSM)
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

igirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:06 PM EDT

Τόπος

Windsor, CT, USA (Google, OSM)
Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:11 PM EDT

Τόπος

Windsor, CT, USA (Google, OSM)
Phytolacca americana - Photo (c) Joan Costanza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:13 PM EDT

Τόπος

Windsor, CT, USA (Google, OSM)
Circaea canadensis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Circaea canadensis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:20 PM EDT

Τόπος

Windsor, CT, USA (Google, OSM)
Vitis - Photo (c) Stefanos Stavrianos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Vitis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisericotta

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 02:53 PM EDT
Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Άρκτιο Το Αποτοξινωτικό (Arctium lappa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imoutexploring

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 12:19 PM EDT
Euonymus alatus - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Euonymus alatus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girlysound

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 02:46 PM EDT

Τόπος

Windsor, CT, US (Google, OSM)
Arisaema dracontium - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Arisaema dracontium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelwilliams

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:48 AM EDT
Strobilomyces strobilaceus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Strobilomyces strobilaceus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver1122

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 06:58 PM EDT

Τόπος

Windsor, CT, US (Google, OSM)
Nicotiana tabacum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Nicotiana tabacum, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyfuerstenberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:29 PM EDT
Calopteron - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Calopteron, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

kellyfuerstenberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:52 PM EDT
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyfuerstenberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:23 PM EDT
Coltricia - Photo (c) Natasha Oliver, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Coltricia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

jenwindsor

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 12:06 PM EDT
Σολάνο - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia20

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 05:54 PM EDT

Τόπος

Windsor (Google, OSM)
Cornus - Photo (c) Marissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Cornus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyghostie

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 07:29 PM EDT

Τόπος

Windsor (Google, OSM)
Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyghostie

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 03:27 PM EDT
Condylostylus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Condylostylus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

rileyghostie

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 02:25 PM EDT
Κλουβίδα - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyghostie

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 06:58 PM EDT

Τόπος

Windsor (Google, OSM)
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyghostie

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 06:30 PM EDT
Zelus luridus - Photo (c) Chris Goforth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Zelus luridus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg1497

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:50 PM EDT
Elimia virginica - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Elimia virginica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyghostie

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:50 PM EDT
Condylostylus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Γένος Condylostylus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

rileyghostie

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:00 PM EDT
Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyghostie

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:25 PM EDT
Cornus amomum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Cornus amomum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alorenzetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:56 PM EDT
Acer platanoides - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

aron23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 05:20 PM EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)

Παρατηρητής

emma1347

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 08:29 AM EDT
Camptonotus carolinensis - Photo (c) treichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη apgarm: Camptonotus carolinensis, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 175622