Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 12:59 ΜΜ CDT
Croton michauxii elliptica - Photo (c) Curren Frasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Curren Frasch
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Croton michauxii var. ellipticus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Nabalus albus - Photo (c) Thomas Koffel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Thomas Koffel
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Nabalus albus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 03:32 ΜΜ CDT
Euthamia gymnospermoides - Photo (c) Anna Livia Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Anna Livia Singer
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Euthamia gymnospermoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 03:29 ΜΜ CDT
Solidago rigida - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Solidago rigida, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 03:47 ΜΜ CDT
Solidago speciosa - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Solidago speciosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 03:41 ΜΜ CDT
Eurybia hemispherica - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Eurybia hemispherica, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 04:51 ΜΜ CDT
Antennaria neglecta - Photo (c) Jennifer Danhaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Danhaus
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Antennaria neglecta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 04:56 ΜΜ CDT
Liatris pycnostachya - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Liatris pycnostachya, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 04:35 ΜΜ CDT
Symphyotrichum praealtum - Photo (c) Andrew Lane Gibson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Lane Gibson
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Symphyotrichum praealtum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 10:32 ΠΜ CDT
Elaeagnus umbellata - Photo (c) Anisha N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anisha N
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Elaeagnus umbellata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 10:30 ΠΜ CDT
Rubus serissimus - Photo (c) Trisha Hook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trisha Hook
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Rubus serissimus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lokll

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 02:18 ΜΜ CDT
Symphyotrichum praealtum - Photo (c) Andrew Lane Gibson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Lane Gibson
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Symphyotrichum praealtum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lokll

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 02:59 ΜΜ CDT
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:20 ΜΜ CDT

Τόπος

Rolla, MO, US (Google, OSM)
Staphylea trifolia - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Holm
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Staphylea trifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:13 ΜΜ CDT

Τόπος

Rolla, MO, US (Google, OSM)
Carya cordiformis - Photo (c) Plant Image Library, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Carya cordiformis, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:12 ΜΜ CDT

Τόπος

Rolla, MO, US (Google, OSM)
Acalypha deamii - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Acalypha deamii, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:12 ΜΜ CDT

Τόπος

Rolla, MO, US (Google, OSM)
Κόκκινη Μουριά - Photo (c) kwillard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kwillard
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:11 ΜΜ CDT

Τόπος

Rolla, MO, US (Google, OSM)
Acalypha deamii - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Acalypha deamii, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oimoitalaina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 01:26 ΜΜ CDT
Agalinis auriculata - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Agalinis auriculata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danahoisington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:07 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Under a cover board at the park.

Ophisaurus attenuatus attenuatus - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Travis W. Reeder
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Ophisaurus attenuatus ssp. attenuatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 11:11 ΠΜ CDT
Agalinis auriculata - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Agalinis auriculata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:52 ΠΜ CDT
Symphyotrichum oolentangiense - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Symphyotrichum oolentangiense, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 09:51 ΠΜ CDT
Symphyotrichum oblongifolium - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Symphyotrichum oblongifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:05 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Very slight smell, glandular hairs

Spiranthes cernua - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Spiranthes cernua, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 09:55 ΠΜ CDT
Trichostema brachiatum - Photo (c) christine123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by christine123
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Trichostema brachiatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:02 ΠΜ CDT
Mirabilis albida - Photo (c) Mary Long, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mary Long
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Mirabilis albida, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

1 of 3 noticed in the area. Near a rocky sandstone ledge above East Drywood Creek.

Spiranthes cernua - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Spiranthes cernua, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfevilsizor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:50 ΠΜ CDT
Solidago rigidiuscula - Photo (c) Jeffrey Conner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffrey Conner
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Solidago rigidiuscula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oimoitalaina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:04 ΜΜ CDT
Elaeagnus umbellata - Photo (c) Anisha N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anisha N
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Elaeagnus umbellata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benate313

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 04:54 ΜΜ CDT
Setaria faberi - Photo (c) P Birnbaum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by P Birnbaum
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Setaria faberi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 316