Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embrenhar

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2006 11:30 AM CDT
Rudbeckia hirta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Rudbeckia hirta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 02:29 PM CDT
Asclepias - Photo (c) John Beatty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Γένος Asclepias, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 01:39 PM CDT
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 01:10 PM CDT
Vernonia baldwinii - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Vernonia baldwinii, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 12:42 PM CDT
Liatris pycnostachya - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Liatris pycnostachya, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reneeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:12 AM CDT

Τόπος

St. Louis, MO, USA (Google, OSM)
Amorpha fruticosa - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Amorpha fruticosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:36 AM CDT
Silphium perfoliatum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Silphium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 03:05 PM CDT
Boehmeria cylindrica - Photo (c) Michael Denslow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Boehmeria cylindrica, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:46 PM CDT

Τόπος

Rolla, MO, USA (Google, OSM)
Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 01:56 PM CDT

Τόπος

MO, US (Google, OSM)
Gentianella quinquefolia - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Gentianella quinquefolia, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 06:17 PM CDT
Mirabilis nyctaginea - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Mirabilis nyctaginea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

ranedeer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 06:12 PM CDT
Ipomoea coccinea - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by pucak
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Ipomoea coccinea, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 02:18 PM CDT
Galium arkansanum - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Galium arkansanum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 10:59 AM CDT
Eragrostis - Photo (c) 陳慧珠, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 陳慧珠
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Γένος Eragrostis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 01:28 PM CDT

Περιγραφή

Xeric dolomite prairie remnant.

Symphyotrichum oblongifolium - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Symphyotrichum oblongifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 03:39 PM CDT
Iresine rhizomatosa - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Iresine rhizomatosa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 05:34 PM CDT

Περιγραφή

growing in wet ground adjacent to parking area

Ετικέτες

Symphyotrichum divaricatum - Photo (c) westonchambers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by westonchambers
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Symphyotrichum divaricatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 10:20 AM CDT
Pinus echinata - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Pinus echinata, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-kc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:40 PM CDT

Περιγραφή

Ornamentally planted? Approx. 130’ x 50’ area.

Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

wildseedfieldmuseum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 05:38 PM CDT
Χειλανθή - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sageamanita

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 04:17 PM CST
Lycopus americanus - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Lycopus americanus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chert_hollow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 12:08 PM CDT

Περιγραφή

Missouri River sandbar

Leptochloa - Photo (c) John Hilty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Γένος Leptochloa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:48 AM CST
Rudbeckia missouriensis - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Rudbeckia missouriensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:08 AM CST
Diarrhena obovata - Photo (c) Jesse Lincoln, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesse Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Diarrhena obovata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 12:24 PM CST
Andropogoneae - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Φυλή Andropogoneae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:29 PM CST
Hypericum stragulum - Photo (c) tangledbranches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangledbranches
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Hypericum stragulum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 12:12 PM CST
Schizachyrium scoparium - Photo (c) Ves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ves
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Schizachyrium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 01:30 PM CST
Hypericum stragulum - Photo (c) tangledbranches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangledbranches
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Hypericum stragulum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karengoatkeeper

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:53 AM CDT

Περιγραφή

This is along the road normally where shade is part of the day and wetter areas, but not in water.

Bromus pubescens - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Bromus pubescens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karengoatkeeper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 01:07 PM CDT
Echinochloa - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη apbraun1s: Γένος Echinochloa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 110