Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshvalke

Ημερομηνία

Απρίλιος 2011

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcbose

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

India (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sumesh-pb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kumar72

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2012

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2013

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Απρίλιος 2013

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Tabernaemontana alternifolia - Photo (c) Jose Eduardo Mendoza Rojas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jose Eduardo Mendoza Rojas
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tabernaemontana alternifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2011 10:07 AM IST
Alstonia venenata - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Alstonia venenata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambily_sasi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 09:44 PM IST
Alstonia scholaris - Photo (c) TAS.Kumar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TAS.Kumar
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Alstonia scholaris, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshvalke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2012 12:15 PM IST

Περιγραφή

Image source:
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/8294491630/
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/29872814542/
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/8293439833/
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/8294489574/
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/29359888673/
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/8293433577/
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/8293431965/
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/8293430313/
https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/8294482522/

Many thanks to Shrikant Ingalhalikar for the ID.


commonly known as: poison devil tree • Kannada: ಅಡ್ಡಸರ್ಪ addasarpa • Malayalam: അണലിവേഗം analivegam • Mundari: mangar jita • Odia: ରଣଜିତ ranajita • Sanskrit: राजादन raja-adana, विषघ्नी visaghni • Tamil: சின்னப்பாலை chinna-p-palai, பழமுண்ணிப்பாலை palam-unni-p-palai • Telugu: ఏడాకుల పాల edakula pala, గండు గన్నేరు gandu ganneru, పాల గన్నేరు pala ganneru • Tulu: ಎಲ್ಯ ಪಾಲೆ elya paale

Ετικέτες

Alstonia venenata - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Alstonia venenata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:02 AM IST
Ficus religiosa - Photo (c) pola-polina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Ficus religiosa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:04 AM IST
Ficus religiosa - Photo (c) pola-polina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Ficus religiosa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 03:01 PM IST
Commicarpus chinensis - Photo (c) Aditya Bari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aditya Bari
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Commicarpus chinensis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Hemidactylus albofasciatus - Photo (c) Prathamesh Amberkar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Prathamesh Amberkar
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Hemidactylus albofasciatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 06:14 PM IST
Cleome angulata - Photo (c) Aparna Watve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aparna Watve
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Cleome angulata, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Hemidactylus albofasciatus - Photo (c) Prathamesh Amberkar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Prathamesh Amberkar
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Hemidactylus albofasciatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Hemidactylus albofasciatus - Photo (c) Prathamesh Amberkar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Prathamesh Amberkar
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Hemidactylus albofasciatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Hemidactylus albofasciatus - Photo (c) Prathamesh Amberkar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Prathamesh Amberkar
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Hemidactylus albofasciatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2013 12:59 PM IST

Περιγραφή

Thanks to Shrikant Ingalhalikar for the id

Connarus wightii - Photo (c) Radha Veach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Radha Veach
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Connarus wightii, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

India (Google, OSM)
Hyphaene dichotoma - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Hyphaene dichotoma, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 02:25 PM IST

Περιγραφή

Male flowers on the forest floor

Putranjiva roxburghii - Photo (c) Rajib Maulick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rajib Maulick
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Putranjiva roxburghii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016 04:38 PM IST
Getonia floribunda - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Getonia floribunda, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Saraca asoca - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shiwalee Samant
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Saraca asoca, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Saraca asoca - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shiwalee Samant
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Saraca asoca, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2017 02:10 PM IST
Falconeria insignis - Photo (c) SHYAM PHARTYAL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SHYAM PHARTYAL
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Falconeria insignis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2013 02:14 PM IST
Lagerstroemia microcarpa - Photo (c) Rujuta Vinod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rujuta Vinod
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Lagerstroemia microcarpa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1705