Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshvalke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Prunus ceylanica - Photo (c) Vinayaraj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Prunus ceylanica, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panthera-onca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 07:18 PM IST

Ετικέτες

Nymphaea alba - Photo (c) Анастасия Повеквечных, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Nymphaea alba, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 02:41 PM IST
Zingiber neesanum - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Zingiber neesanum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 11:19 AM IST
Oldenlandia - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Γένος Oldenlandia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:51 PM IST
Cyperaceae - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Οικογένεια Cyperaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 02:19 PM IST
Crotalaria medicaginea - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Crotalaria medicaginea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 12:25 AM IST
Striga densiflora - Photo (c) swanand kesari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Striga densiflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021
Indigofera cassioides - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Indigofera cassioides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 06:34 PM IST
Iphigenia magnifica - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Iphigenia magnifica, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αροειδή (Οικογένεια Araceae)

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021
Αροειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:35 PM IST

Τόπος

N 8, Cidco (Google, OSM)
Withania - Photo (c) Ali Mohammed Alzahrani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Γένος Withania, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:00 PM IST
Euphorbia neriifolia - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Euphorbia neriifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:52 AM IST
Crotalaria pusilla - Photo (c) Milind Girdhari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Crotalaria pusilla, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:05 PM IST
Polygala elongata - Photo (c) madhuca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Polygala elongata, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:23 PM IST
Dioscorea - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Γένος Dioscorea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:07 PM IST
Striga densiflora - Photo (c) swanand kesari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Striga densiflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 05:13 PM IST

Τόπος

Kannad (Google, OSM)
Sesbania bispinosa - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Sesbania bispinosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 04:30 PM IST
Chrysopogon fulvus - Photo (c) Nikhil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Chrysopogon fulvus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:34 PM IST
Tephrosia pumila - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Tephrosia pumila, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:24 AM IST

Τόπος

Hiwarkheda (Google, OSM)
Aspidopterys cordata - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Aspidopterys cordata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:51 AM IST

Τόπος

Shendra MIDC (Google, OSM)
Vigna trilobata - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Vigna trilobata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Dalbergia latifolia - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Dalbergia latifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 09:56 AM IST
Κυαμοειδή - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 01:07 PM IST

Τόπος

Chikalthana (Google, OSM)
Alysicarpus scariosus - Photo (c) Milind Girdhari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Alysicarpus scariosus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:48 PM IST

Τόπος

Nagad (Google, OSM)
Cissampelos pareira - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Cissampelos pareira, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 10:24 AM IST
Cordia macleodii - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Cordia macleodii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:30 PM IST

Τόπος

Adgaon Sarak (Google, OSM)
Κυαμοειδή - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 03:04 PM IST
Spondias - Photo (c) International Institute of Tropical Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Γένος Spondias, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Οικογένεια Anacardiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 01:20 PM IST

Τόπος

Satara Tanda (Google, OSM)
Vigna indica - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Vigna indica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milindgirdhari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 01:49 PM IST
Chamaecrista mimosoides - Photo (c) 小铖smalltown/黄润铖, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη aparnaw: Chamaecrista mimosoides, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1325