Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

treeyee

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:04 ΠΜ CST
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikas2

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 04:09 ΜΜ IST
Pirithoicus ophthalmicus - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Pirithoicus ophthalmicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicalnature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 12:53 ΜΜ IST
Pirithoicus ophthalmicus - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Pirithoicus ophthalmicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adit

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 05:06 ΜΜ IST
Pirithoicus ophthalmicus - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Pirithoicus ophthalmicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_wonders_

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 11:43 ΠΜ IST
Pirithoicus ophthalmicus - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Pirithoicus ophthalmicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renjithjacobmathews

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 03:40 ΜΜ IST
Pirithoicus ophthalmicus - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Pirithoicus ophthalmicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renjithjacobmathews

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 05:37 ΜΜ IST
Pirithoicus ophthalmicus - Photo (c) Aravinth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Aravinth
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Pirithoicus ophthalmicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:15 ΜΜ IST
Discomyza - Photo (c) Michael H. King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Γένος Discomyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

mamatha5

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 05:25 ΜΜ IST
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilmasfutehally

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 01:38 ΜΜ IST
Dacinae - Photo (c) Robert Copeland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Copeland
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Υποοικογένεια Dacinae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baluperoth

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:42 ΠΜ IST
Eriovixia - Photo (c) Zleng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zleng
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Γένος Eriovixia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenalex

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 10:49 ΠΜ IST
Cantharidae - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Οικογένεια Cantharidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

amajalee

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:29 ΠΜ IST
Parathespis - Photo (c) Anubhav Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anubhav Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Γένος Parathespis, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

baluperoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:52 ΠΜ IST
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:11 ΜΜ IST
Alticini - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Φυλή Alticini, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 07:14 ΜΜ IST
Anthicidae - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Οικογένεια Anthicidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 07:13 ΜΜ IST
Alticini - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Φυλή Alticini, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

baluperoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 06:57 ΜΜ IST
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bspujari

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 07:59 ΠΜ IST
Ascalaphinae - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Υποοικογένεια Ascalaphinae, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamleshatwal

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:00 ΠΜ IST
Tessaratomidae - Photo (c) Roderic Page, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roderic Page
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Οικογένεια Tessaratomidae, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:49 ΜΜ IST
Leptocorisa - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Γένος Leptocorisa, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 12:03 ΜΜ IST
Araniella - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Γένος Araniella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramkthulir

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:22 ΜΜ IST

Τόπος

Sittilingi (Google, OSM)
Fulgoroidea - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Υπεροικογένεια Fulgoroidea, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

avik01

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 06:15 ΜΜ IST
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

athifkenz

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:59 ΜΜ IST

Τόπος

Oxyfarm Resorts (Google, OSM)
Ascalaphinae - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Υποοικογένεια Ascalaphinae, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinod_shankar

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 12:51 ΜΜ IST
Asopinae - Photo (c) David Gardner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Gardner
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Υποοικογένεια Asopinae, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayiswok

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 08:57 ΜΜ IST
Thelcticopis - Photo (c) Marco Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Chan
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Γένος Thelcticopis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

mamatha5

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:29 ΜΜ IST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

mamatha5

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:33 ΜΜ IST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anubhav-agarwal: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 23061