Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

lex2735381273

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 08:05 ΠΜ CEST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Spathitier

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

spathi_tier_van_totti

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:27 ΜΜ CET

Περιγραφή

Marci sehr selten

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:05 ΜΜ PDT
Claytonia perfoliata - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Claytonia perfoliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:03 ΜΜ PDT
Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar11

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 06:19 ΜΜ PDT
Triphysaria eriantha - Photo (c) birdgal5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Triphysaria eriantha, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

a_wandering_ecologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 02:34 ΜΜ PDT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

jkadry

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 02:19 ΜΜ PDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pompa18

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:44 ΠΜ PDT
Aphelocoma californica - Photo (c) Dawn Beattie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Aphelocoma californica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

oldranger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

M2E1L0-0R350B320

Μεφίτης - Photo (c) Dan Dzurisin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Μεφίτης (Mephitis mephitis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patientgardener53045

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 11:35 ΠΜ PDT
Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

zee_zamia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Πόσουμ Της Βιρτζίνια - Photo (c) Greg Hanisek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Hanisek
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

ntitelbaum

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

dederoak

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 08:09 ΠΜ PDT
Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbeautyineverything

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 06:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Mather, CA, US (Google, OSM)
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

nsamah

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:54 ΜΜ EDT
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)

Παρατηρητής

steven1359

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 09:03 ΠΜ MST

Περιγραφή

Pollinate in saguaro

Keep population down

Νυχτερίδα - Photo (c) 360pixual, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 360pixual
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

quehomda

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Σκύλος - Photo (c) Matteo Brambilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matteo Brambilla
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Σουρικάτα (Suricata suricatta)

Παρατηρητής

brady175

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:35 ΜΜ EST
Κοινή Σουρικάτα - Photo (c) Heather Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Κοινή Σουρικάτα (Suricata suricatta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

drderyaagis

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 02:03 ΜΜ EET

Περιγραφή

A cat in Kuğulu Park, Ankara, photo credits: Derya Agis

Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)

Παρατηρητής

dreary

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 11:11 ΠΜ MDT
Ελασμοβράγχιοι - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

dreary

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 11:11 ΠΜ MDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) Francesco Ricciardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francesco Ricciardi
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

offthetrails

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 10:19 ΠΜ PDT

Τόπος

Nanaimo (Google, OSM)

Περιγραφή

a wild rose

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

sara_medina

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:21 ΜΜ PDT

Τόπος

Norwalk, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

juvenile

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

sara_medina

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Norwalk, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks like a park designated this enclosed space in the center of the park for ground squirrels. While only 2 squirrels are pictured here, there were at least 3 more observed in the burrow openings and perimeter of thus area.

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

medina_14

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 09:25 ΠΜ CST
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

frn_uri

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 04:03 ΜΜ CDT
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

luis_miguel32

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 08:43 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Labadula

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

angievc362

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 12:40 ΜΜ UTC
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

perlin1

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 06:47 ΜΜ CST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jocelyn_alv04

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:42 ΜΜ CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη antrozousamelia: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 60478