Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syys

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:37 AM MSK
Ανατολικό Κονάκι - Photo (c) Alexey Katz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Katz
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Ανατολικό Κονάκι (Anguis colchica)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτόφιδο (Zamenis situla)

Παρατηρητής

diliangeorgiev

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 04:53 PM +03
Σπιτόφιδο - Photo (c) Gert Jan Verspui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gert Jan Verspui
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Σπιτόφιδο (Zamenis situla)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Large Whip Snake (Dolichophis caspius)

Παρατηρητής

stanimiradeleva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 02:13 PM EET

Τόπος

3462, Bulgaria (Google, OSM)
Έφιος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Large Whip Snake (Dolichophis caspius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariakabadzhova-ppmgsliven

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Testudo hermanni boettgeri - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by BJ Smit
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Testudo hermanni ssp. boettgeri, Ένα μέλος του Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος (Spermophilus citellus)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Λαγόγυρος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Λαγόγυρος (Spermophilus citellus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by royc614
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Sofia, BG (Google, OSM)
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Sofia, BG (Google, OSM)
Κιτρινομπομπίνα - Photo (c) Marco Bertolini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Sofia, BG (Google, OSM)
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Sofia, BG (Google, OSM)
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Sofia, BG (Google, OSM)
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Sofia, BG (Google, OSM)
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kyustendil, BG (Google, OSM)
Λιμνόφιδο - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kyustendil, BG (Google, OSM)
Λιμνόφιδο - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kyustendil, BG (Google, OSM)
Vipera ammodytes montandoni - Photo (c) Gert Jan Verspui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gert Jan Verspui
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Vipera ammodytes ssp. montandoni, Ένα μέλος του Οχιά (Vipera ammodytes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Vipera ammodytes ammodytes - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Vipera ammodytes ssp. ammodytes, Ένα μέλος του Οχιά (Vipera ammodytes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Πράσινος Φρύνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας - Photo (c) Katya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας (Triturus ivanbureschi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Kyustendil, BG (Google, OSM)
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Kyustendil, BG (Google, OSM)
Ελληνικός Βάτραχος - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Ελληνικός Βάτραχος (Rana graeca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Λιμνόφιδο - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Ζωοτόκα Σαύρα - Photo (c) Thor Håkonsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thor Håkonsen
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Αστρίτης - Photo (c) martind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by martind
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Αστρίτης (Vipera berus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

ivaylog

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη anton_sokolov: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 174