Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:48 ΠΜ CDT
Acrolophus texanella - Photo (c) Robert GIlson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert GIlson
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Acrolophus texanella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:26 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Powderhorn WMA iNat BioBlitz.
About to leave for home. Came to check on the alligator and pick up my chair.

I am cussing because I did not get a decent photo of this new to me bird that was perched on the barb wire fence.

Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:11 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Urola nivalis - Photo (c) B Mlry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Urola nivalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

snorlin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 08:14 ΜΜ CDT
Menecles insertus - Photo (c) Justin Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Williams
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Menecles insertus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiver

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:22 ΠΜ CDT

Τόπος

Sachse, TX, USA (Google, OSM)
Vanessa virginiensis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Vanessa virginiensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

reiver

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:03 ΠΜ CDT

Τόπος

Sachse, TX, USA (Google, OSM)
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) Winder Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winder Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiver

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Sachse, TX, USA (Google, OSM)
Baileya australis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Baileya australis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiver

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:44 ΜΜ CDT

Τόπος

Sachse, TX, USA (Google, OSM)
Phosphila miselioides - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Phosphila miselioides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texotics

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 09:50 ΜΜ CDT

Τόπος

Grand Prairie (Google, OSM)
Caenurgina erechtea - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Caenurgina erechtea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanmayflower

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 10:42 ΜΜ CDT
Caenurgina erechtea - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Caenurgina erechtea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanmayflower

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 08:39 ΜΜ CDT
Caenurgina erechtea - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Caenurgina erechtea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanmayflower

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 09:40 ΜΜ CDT
Caenurgina erechtea - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Caenurgina erechtea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanmayflower

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 07:54 ΜΜ CDT
Hypena scabra - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Hypena scabra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kowalske-ecology

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 10:34 ΜΜ CDT
Acrolophus mortipennella - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Acrolophus mortipennella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kowalske-ecology

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 09:18 ΜΜ CDT
Acrolophus plumifrontella - Photo (c) jawinget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jawinget
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Acrolophus plumifrontella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanmayflower

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 08:18 ΜΜ CDT
Acrolophus plumifrontella - Photo (c) jawinget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jawinget
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Acrolophus plumifrontella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:09 ΜΜ CDT
Cicindela punctulata - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Cicindela punctulata, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:11 ΜΜ CDT
Calosoma scrutator - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cotinis
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Calosoma scrutator, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Asterocampa celtis - Photo (c) William Mat Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Mat Brown
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Asterocampa celtis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Alyssa Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alyssa Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Manduca sexta - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Manduca sexta, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Baeolophus bicolor - Photo (c) Stephen Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Baeolophus bicolor, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 10:57 ΜΜ CDT
Oebalus pugnax - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Oebalus pugnax, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 09:40 ΠΜ CDT
Caracara plancus - Photo (c) jachatata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκνίπες (Οικογένεια Ceratopogonidae)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:06 ΠΜ CEST
Σκνίπες - Photo (c) Kenneth Lorenzen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Lorenzen
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Σκνίπες (Οικογένεια Ceratopogonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luna-shadow

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 06:30 ΠΜ MDT

Τόπος

Roswell, NM, US (Google, OSM)
Rhus microphylla - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Nájera Quezada
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Rhus microphylla, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

jcat

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 05:12 ΜΜ CDT
Γαλαζοτσίχλονο - Photo (c) Gareth Rasberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williampaulwhite17

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:49 ΜΜ CDT
Asterocampa - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benjamin Schwartz
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Γένος Asterocampa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebenenate

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 08:11 ΜΜ CDT
Papilio polyxenes - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Papilio polyxenes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:00 ΠΜ CDT
Thymelaea passerina - Photo (c) Jc (et parfois Ginie), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη annikaml: Thymelaea passerina, Ένα μέλος του Θυμελαία (Γένος Thymelaea)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11383