Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aedes japonicus captured in sticky trap.

Aedes japonicus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 02:03 PM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus caught in the act of taking a blood meal.

Aedes japonicus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014 12:03 PM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus in NAR.

Aedes japonicus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 11:20 AM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus on E. Maui.

Aedes japonicus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 10:14 AM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus, Kahakapao, Makawao Forest Reserve, E. Maui

Aedes japonicus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus, Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aedes japonicus captured in sticky trap.

Ochlerotatus japonicus - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ochlerotatus japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 02:03 PM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus caught in the act of taking a blood meal.

Ochlerotatus japonicus - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ochlerotatus japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014 12:03 PM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus in NAR.

Ochlerotatus japonicus - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ochlerotatus japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 11:20 AM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus on E. Maui.

Ochlerotatus japonicus - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ochlerotatus japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 10:14 AM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus, Kahakapao, Makawao Forest Reserve, E. Maui

Ochlerotatus japonicus - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ochlerotatus japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπι Τίγρης Aedes aegypti

Παρατηρητής

cgritz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2015

Τόπος

Maypearl, TX (Google, OSM)

Περιγραφή

Male first photo, female second

Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Κουνούπι Τίγρης (Aedes aegypti)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπι Τίγρης Aedes aegypti

Παρατηρητής

gio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2015 08:08 AM -02

Τόπος

campinas (Google, OSM)

Περιγραφή

mosquito da dengue

Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Κουνούπι Τίγρης (Aedes aegypti)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αηδής Γένος Aedes

Παρατηρητής

david_gardner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2015 12:47 PM EST
Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2015
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Today I let this mosquito suck my blood so I could take a picture for World Mosquito Day. Thankfully, I don't have to worry much here about mosquito-borne diseases like Malaria (or yellow fever, which is what this kind of mosquito transmits).

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuhat_kasveja

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2015 10:18 AM EDT

Περιγραφή

Encountered inside building

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harumkoh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2015 09:43 AM JST

Περιγραφή

Very common mosquito.
ヒトスジシマカ.

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2007

Τόπος

Taean, KR-GN, KR (Google, OSM)
Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Περιγραφή

Aedes albopictus captured while photographing other insects. Note central white stripe on thorax.

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2015 10:40 AM HST

Περιγραφή

The Southern House Mosquito (Culex quinquefasciatus) floating on water in a larval rearing container, West Hawaii Explorations Academy, Kona, Hawaii

Culex quinquefasciatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Culex quinquefasciatus, Ένα μέλος του Κούλεξ (Γένος Culex)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2011 03:27 PM HST

Περιγραφή

Satiated Aedes albopictus cannot fly! The top of a collection tube is a good place to take a diagnostic photograph showing the white stripe down the center of the thorax.

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aedes japonicus captured in sticky trap.

Aedes japonicus - Photo (c) cydno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Durrell D. Kapan
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aedes albopictus captured in sticky trap.

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2011 03:25 PM HST

Περιγραφή

feeding Aedes albopictus, also from Manuka State Wayside.

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2015 04:48 PM HST

Περιγραφή

Aedes albopictus trying to feed on photographer.

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 02:03 PM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus caught in the act of taking a blood meal.

Aedes japonicus - Photo (c) cydno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Durrell D. Kapan
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014 12:03 PM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus in NAR.

Aedes japonicus - Photo (c) cydno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Durrell D. Kapan
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 11:20 AM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus on E. Maui.

Aedes japonicus - Photo (c) cydno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Durrell D. Kapan
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 10:14 AM HST

Περιγραφή

Aedes japonicus, Kahakapao, Makawao Forest Reserve, E. Maui

Aedes japonicus - Photo (c) cydno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Durrell D. Kapan
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Aedes japonicus [inactive], Ένα μέλος του Αηδής (Γένος Aedes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπι Τίγρης Aedes aegypti

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2012 03:49 PM HST

Περιγραφή

Aedes aegypti, the lyre shaped strip on the thorax is partially visible, note the white underside of the basal hind legs.

Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Κουνούπι Τίγρης (Aedes aegypti)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cydno

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2012 03:49 PM HST

Περιγραφή

Aedes albopictus feeding at Manuka State Wayside.

Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη annafreitas: Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2015
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 40