Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερανίδες (Οικογένεια Gruidae)

Παρατηρητής

andreenkov

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 03:47 PM +13
Ευρωπαϊκός Γερανός - Photo (c) sofya_priezzhih, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Ευρωπαϊκός Γερανός (Grus grus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:14 PM +07
Δεντροκελάδα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:01 PM +07
Δεντροκελάδα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:47 AM +07
Motacilla alba personata - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Motacilla alba ssp. personata, Ένα μέλος του Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:28 AM +07
Καστανόπαπια - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:32 PM +07
Δεντροκελάδα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:03 AM +07
Καστανόπαπια - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

alinaboksorn

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:20 PM HST
Τσίφτης - Photo (c) Sokolov Vladimir A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:53 PM WIB
Δεντροκελάδα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:39 PM WIB
Δεντροκελάδα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 04:18 PM WIB
Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:33 PM WIB
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

naturalist10490

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 07:44 PM +07
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

natashatrofimova

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:24 PM WIB
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:25 PM WIB
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

irinakrug

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:31 AM +13
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

irinakrug

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:30 AM +13
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

irinakrug

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:30 AM +13
Φυλλοσκόπος - Photo (c) Davis Kwan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:58 PM WIB
Σταχτοπετρόκλης - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

irinakrug

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:21 AM +13
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:28 PM WIB
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:27 PM WIB
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:30 PM WIB
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόλαιμη Τσίχλα (Turdus atrogularis)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:31 PM WIB
Μαυρόλαιμη Τσίχλα - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Μαυρόλαιμη Τσίχλα (Turdus atrogularis)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:30 PM WIB
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:49 PM WIB
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:52 PM WIB
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

mikhail_novichkov

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 09:21 AM WIB
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:52 PM +07
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:52 PM +07
Φυλλοσκόπος - Photo (c) Davis Kwan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_repko: Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 290