Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

eleramo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 05:11 ΠΜ +14
Κότσυφας - Photo (c) Noah Fenwick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Fenwick
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

deniselin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 05:42 ΜΜ +05
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

deniselin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 05:43 ΜΜ +05
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

daxaber

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 08:00 ΜΜ SAST
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

daxaber

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 08:00 ΜΜ SAST
Βαλτόμπουφος - Photo (c) Suzanne Labbé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Labbé
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

mrmferreira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 08:32 ΜΜ CEST
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhadury

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 07:26 ΠΜ IST
Athene brama - Photo (c) Ananya Mondal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ananya Mondal
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Athene brama, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhadury

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 07:26 ΠΜ IST
Athene brama - Photo (c) Ananya Mondal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ananya Mondal
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Athene brama, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhadury

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 07:26 ΠΜ IST
Athene brama - Photo (c) Ananya Mondal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ananya Mondal
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Athene brama, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2009 11:01 ΠΜ +06
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2009 11:24 ΠΜ +06
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη anna_grus: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11