Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

ninninnunian

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:46 PM MSK
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) Dawid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawid
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

ninninnunian

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:48 PM MSK
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) Dawid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawid
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

anastasiazhemik

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:17 PM MSK
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiazhemik

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 04:32 PM MSK
Diphasiastrum complanatum - Photo (c) Bruce Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Diphasiastrum complanatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiazhemik

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:46 PM MSK
Juniperus communis - Photo (c) geirande, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Juniperus communis, Ένα μέλος του Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 08:57 PM MSK
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:14 PM MSK
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

ninninnunian

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 03:01 PM MSK
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alx_ch

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 03:51 PM MSK
Tilia cordata - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Tilia cordata, Ένα μέλος του Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

andreyzhukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:15 PM MSK
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

vedenin

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 07:59 PM MSK
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verakuzmicheva

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:10 PM MSK
Begonia - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Γένος Begonia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninninnunian

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 04:09 PM MSK

Τόπος

Sankt-Peterburg (Google, OSM)
Tilia cordata - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Tilia cordata, Ένα μέλος του Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

deekoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:25 AM MSK
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

bukanev

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 07:19 PM MSK
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

toopique

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 08:41 PM MSK
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euronull

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:03 PM MSK

Τόπος

Sankt-Peterburg (Google, OSM)
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:03 PM MSK
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 02:59 PM MSK
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:04 PM MSK
Stellaria - Photo (c) Лада Штейникова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Лада Штейникова
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Γένος Stellaria, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:13 PM MSK
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:14 PM MSK
Equisetum sylvaticum - Photo (c) Alinja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Equisetum sylvaticum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:15 PM MSK
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 05:52 PM MSK
Ρουπακοβελανιδιά - Photo (c) Rita Willaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelgreen

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:29 PM MSK
Elymus repens - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Elymus repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikvas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 06:53 PM MSK
Typha latifolia - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Typha latifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θλάσπι Των Αγρών (Thlaspi arvense)

Παρατηρητής

dasha_surma

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 09:44 PM MSK
Θλάσπι Των Αγρών - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Θλάσπι Των Αγρών (Thlaspi arvense)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_vasilek48

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 05:51 PM MSK
Elymus repens - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Elymus repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_vasilek48

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 01:53 PM MSK
Elymus repens - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Elymus repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waffo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Elymus repens - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη anna621: Elymus repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 216