Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrakabbott

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013
Bletia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Γένος Bletia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amybelaire

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015
Bletia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Γένος Bletia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Good photo of nitida with open flower. Told that it is uncommon for the flowers to open on the ones here.

Bletia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Γένος Bletia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Single plant with 9 stems.

Bletia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Γένος Bletia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zooga1961

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hexalectris Nitida are blooming

Ετικέτες

Bletia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Γένος Bletia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billdodd

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Περιγραφή

Glass Mountain crested coralroot (Hexalectris nitida)

Bletia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Γένος Bletia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billdodd

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Περιγραφή

Spent about 5 hours searching for Glass Mountain Coralroots in Travis County. Found this one group containing just 2 plants. Was hoping to find more, but always happy to find any of these elusive orchids. One plants was 11 inches tall, the other 7 inches.

Bletia - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Γένος Bletia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpsonkyle

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 06:36 PM CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 09:14 AM CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 10:05 AM CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 09:36 AM CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 09:24 AM CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:30 AM CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhav91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 06:59 PM CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 06:08 PM CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 10:31 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 11:11 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 11:04 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:40 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:40 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:40 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:35 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:34 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:29 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:27 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:27 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:27 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:26 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:26 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 11:05 AM HST
Styrax platanifolius platanifolius - Photo (c) nancyed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anna-0: Styrax platanifolius ssp. platanifolius, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 116