Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:32 AM +03
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:38 AM +03
Μαυρομυγοχάφτης - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 09:26 AM +03
Χειμωνόκιρκος - Photo (c) Konstantin Samodurov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Samodurov
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 08:38 AM +03
Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:37 AM +03
Καστανολαίμης - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

vladimir_perminov

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 05:17 PM +03
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

vladimir_perminov

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 05:40 PM +03
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 08:50 AM +03
Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:15 PM +03
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Губина
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 08:30 AM +03
Κοινή Ροδόσπιζα - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κοινή Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ορτύκι (Coturnix coturnix)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:55 AM +03
Κοινό Ορτύκι - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κοινό Ορτύκι (Coturnix coturnix)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:04 AM +03
Καστανολαίμης - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:06 AM +03
Κοινό Ξεφτέρι - Photo (c) Stanislav Murashkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Stanislav Murashkin
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 01:06 PM +03
Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

naturalist41444

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:31 PM +03
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timik_0896

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:23 PM +14
Fomitiporia hartigii - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Fomitiporia hartigii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timik_0896

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:23 PM +14
Fomitiporia hartigii - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Fomitiporia hartigii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 09:33 AM +03

Ετικέτες

Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 08:42 AM +03
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 08:39 AM +03
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 04:59 AM +03
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 07:36 AM +03
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) samzhang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

vyatka

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:24 PM +03
Ποταμογλάρονο - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 04:59 AM +03
Σταχτοπετρόκλης - Photo (c) nfeddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nfeddu
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 07:23 AM +03

Περιγραφή

Фотоловушка / camera trap

Γκρίζος Λύκος - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Starzomski
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροκούναβο (Martes martes)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 11:02 AM +03

Περιγραφή

Фотоловушка / camera trap

Δενδροκούναβο - Photo (c) PABLO MIKI GARCIA GONZALEZ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by PABLO MIKI GARCIA GONZALEZ
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Δενδροκούναβο (Martes martes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:07 AM +03

Ετικέτες

Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 05:43 AM +03

Ετικέτες

Ασιατικός Μαυρολαίμης - Photo (c) konstantinseliverstov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by konstantinseliverstov
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Ασιατικός Μαυρολαίμης (Saxicola maurus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 04:34 AM +03

Ετικέτες

Χιονάδα - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη anisimov-43: Χιονάδα (Eremophila alpestris)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4423