Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolykotlov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:59 AM UTC
Riparia diluta - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Riparia diluta, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

anna_repko

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:45 AM +07
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Rawbert|K|Photo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

lianachulakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:57 AM +05
Βουβόκυκνος - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:10 AM +06
Οχθοχελίδονο - Photo (c) rupperrt78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

ekaterina_1988ru

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 09:58 AM +05
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:13 AM +06
Οχθοχελίδονο - Photo (c) rupperrt78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

ekaterina_1988ru

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:58 AM +05
Τσίφτης - Photo (c) Oddfeel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oddfeel
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

lianachulakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:58 AM +05
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

ekaterina_1988ru

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 09:57 AM +05
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

ekaterina_1988ru

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 09:57 AM +05
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 05:50 PM +06
Emberiza bruniceps - Photo (c) Dr. Raju Kasambe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Emberiza bruniceps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:31 PM +06
Ασημόγλαρος Της Κασπίας - Photo (c) tonipons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tonipons
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Ασημόγλαρος Της Κασπίας (Larus cachinnans)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετόγλαρος (Ichthyaetus ichthyaetus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:24 PM +06
Αετόγλαρος - Photo (c) Dhaivat A, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Αετόγλαρος (Ichthyaetus ichthyaetus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:18 PM +06
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:19 PM +06
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:32 PM +06
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:36 PM +06
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Rawbert|K|Photo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:37 PM +06
Δασότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:52 PM +06
Ibidorhyncha struthersii - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Ibidorhyncha struthersii, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 02:01 PM +06
Ακτίτης - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετόγλαρος (Ichthyaetus ichthyaetus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:20 PM +06
Αετόγλαρος - Photo (c) Dhaivat A, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Αετόγλαρος (Ichthyaetus ichthyaetus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:10 AM +06
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:21 AM +06
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Panurus biarmicus ssp. russicus, Ένα μέλος του Μουστακαλής (Panurus biarmicus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:43 PM +06
Motacilla flava feldegg - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Motacilla flava ssp. feldegg, Ένα μέλος του Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:44 PM +06
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σουσουράδες (Γένος Motacilla)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:46 PM +06
Σουσουράδες - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Σουσουράδες (Γένος Motacilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:50 PM +06
Ποταμογλάρονο - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:56 PM +06
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:51 PM +06
Τσιχλοποταμίδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Ichthyaetus relictus - Photo (c) Lonelyshrimp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andrewbazdyrev: Ichthyaetus relictus, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 156944