Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 04:28 PM ACST

Περιγραφή

On south facing hillside of eucalypt and native bush on sandy clay soil with sandstone and quartzite outcrops.

Chiloscyphus - Photo (c) BerndH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Γένος Chiloscyphus, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 04:18 PM ACST

Περιγραφή

On south facing hillside of eucalypt and native bush on sandy clay soil with sandstone and quartzite outcrops.

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:32 AM ACST
Syntrichia antarctica - Photo (c) shannontroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Syntrichia antarctica, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:16 PM ACST
Tortula atrovirens - Photo (c) bryophyte_cnps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Tortula atrovirens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:18 AM ACST
Chiloscyphus - Photo (c) BerndH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Γένος Chiloscyphus, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:48 AM ACST
Lethocolea pansa - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Lethocolea pansa, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:19 PM ACST
Breutelia affinis - Photo (c) Colin Meurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Breutelia affinis, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:51 PM ACST
Fissidens asplenioides - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Fissidens asplenioides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:14 PM ACST
Fissidens asplenioides - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Fissidens asplenioides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:54 PM ACST
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Fissidens taylorii, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:16 PM ACST
Syntrichia - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Γένος Syntrichia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:53 AM ACST
Aloina - Photo (c) Ben Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Γένος Aloina, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:27 PM ACST
Targionia hypophylla - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Targionia hypophylla, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:47 AM ACST
Pseudocrossidium crinitum - Photo (c) Emma-Leigh Prain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Pseudocrossidium crinitum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:58 PM ACST
Bryum argenteum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Bryum argenteum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:42 PM ACST
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Archidium stellatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stephen169

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:34 AM ACST
Pseudocrossidium crinitum - Photo (c) Emma-Leigh Prain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Pseudocrossidium crinitum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:08 PM ACST
Riccia inflexa - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Riccia inflexa, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:45 AM ACST
Asterella drummondii - Photo (c) Amanda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Asterella drummondii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:03 PM ACST
Entosthodon apophysatus - Photo (c) Em Lamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Entosthodon apophysatus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bonniefelice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:31 PM ACST
Racopilum cuspidigerum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Racopilum cuspidigerum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titreeren

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 11:14 AM ACST
Asterella drummondii - Photo (c) Amanda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Asterella drummondii, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eamw

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:28 PM ACST
Hypnum cupressiforme - Photo (c) Fabio Cianferoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Hypnum cupressiforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:17 AM ACST
Mielichhoferia bryoides - Photo (c) John Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Mielichhoferia bryoides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:22 AM ACST
Sematophyllum homomallum - Photo (c) triciastewart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Sematophyllum homomallum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:30 AM ACST
Racopilum cuspidigerum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Racopilum cuspidigerum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ekwinter

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 05:09 PM ACST
Chiloscyphus - Photo (c) BerndH, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Γένος Chiloscyphus, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:30 AM ACST
Racopilum cuspidigerum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Racopilum cuspidigerum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:25 AM ACST
Pseudocrossidium crinitum - Photo (c) Emma-Leigh Prain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Pseudocrossidium crinitum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:19 AM ACST
Triquetrella papillata - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andrew_thornhill: Triquetrella papillata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1315