Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignaciogomezgaffner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 05:09 PM -03
Dasypus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Γένος Dasypus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciocowpercoles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:39 PM UTC
Dasypus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Γένος Dasypus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielbranch94

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 05:36 PM GMT
Euphractinae - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Υποοικογένεια Euphractinae, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasacosta

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:43 PM -03
Euphractus sexcinctus - Photo (c) Carolina Esteves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolina Esteves
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Euphractus sexcinctus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-naturalista

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:02 PM -03
Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damianganime

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 12:45 PM -03
Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2008 07:43 PM EDT
Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bencostamagna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 05:28 PM -03
Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzofernandez

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 02:01 PM -03
Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfperotti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 04:45 PM -03
Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmago

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 02:59 AM HST

Περιγραφή

El individuo fue encontrado rondando el caserío del campo, fue fotografiado y posteriormente liberado.

Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariobarroso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 02:45 PM -03

Περιγραφή

Roadkill

Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2017 03:39 PM -03
Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornelaca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 03:12 PM -03
Chaetophractus vellerosus - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus vellerosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:24 PM -03
Euphractus sexcinctus - Photo (c) Carolina Esteves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolina Esteves
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Euphractus sexcinctus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitocolombetti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2010
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinchobrogger

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2006
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 11:52 AM -03
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hstorres

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 07:02 PM -03
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:52 AM -03
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedropagnotta

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hernan_ar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2015 02:06 PM -02
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmsolari1978

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:21 AM -03
Euphractus sexcinctus - Photo (c) Carolina Esteves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolina Esteves
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Euphractus sexcinctus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafas-lara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 09:12 PM -03
Chaetophractus villosus - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Mohlmann
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Chaetophractus villosus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bencostamagna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 08:51 PM -03
Euphractus sexcinctus - Photo (c) Carolina Esteves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolina Esteves
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Euphractus sexcinctus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2016 08:41 PM -03
Euphractus sexcinctus - Photo (c) Carolina Esteves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolina Esteves
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Euphractus sexcinctus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgejuanrueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 11:48 PM CET
Euphractus sexcinctus flavimanus - Photo (c) jorgejuanrueda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jorgejuanrueda
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Euphractus sexcinctus ssp. flavimanus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanfedericoebrecht

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 04:38 PM -03
Euphractus sexcinctus - Photo (c) Carolina Esteves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolina Esteves
Η ταυτότητα του χρήστη andrespautasso: Euphractus sexcinctus, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 493