Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 09:19 AM CEST
Centranthus ruber - Photo (c) Katie Claypoole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Centranthus ruber, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 05:43 PM CEST
Σαγκουισόρβον Το Έλασσον - Photo (c) Sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Σαγκουισόρβον Το Έλασσον (Sanguisorba minor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 04:53 PM CEST
Artemisia absinthium - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Artemisia absinthium, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael3326

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 03:53 PM CET
Aristolochia clematitis - Photo (c) William (Bill) Kirby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Aristolochia clematitis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 07:26 AM CEST
Σκαρολάχανο - Photo (c) Dave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 04:07 PM CET
Aster amellus - Photo (c) Виктория Борькина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Aster amellus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fribir

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2009 03:46 AM UTC
Amelanchier ovalis - Photo (c) Laurent Quéno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Amelanchier ovalis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

silvik

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:32 PM CEST
Δίπσακος - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Δίπσακος (Dipsacus fullonum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 03:45 PM HST
Calamagrostis epigejos - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

kathrien

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 01:40 PM CET
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 01:57 PM CET
Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 01:55 PM CET
Stellaria media - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 01:52 PM CET
Καψέλλα - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Καψέλλα (Γένος Capsella)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 01:51 PM CET
Glechoma hederacea - Photo (c) jadesmith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pastabaum

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 03:10 PM CEST
Melica ciliata - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Melica ciliata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2010 10:22 AM CEST
Melampyrum arvense - Photo (c) Gernot HOCHMUELLER, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Melampyrum arvense, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2008 06:33 PM CEST
Κιτρινομπομπίνα - Photo (c) Marco Bertolini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2008 10:31 AM CEST
Lathyrus tuberosus - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Lathyrus tuberosus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2009 01:40 PM CEST
Aster amellus - Photo (c) Виктория Борькина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Aster amellus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2009 11:08 AM CEST
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_anna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Austria (Google, OSM)
Trametes gibbosa - Photo (c) pappasd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Trametes gibbosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα (Coprinopsis picacea)

Παρατηρητής

nxpnsv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 05:08 PM SAST
Κίσσα - Photo (c) Frida Eyjolfs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Κίσσα (Coprinopsis picacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

oskar27

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 12:31 PM CET
Κράταιγος - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_anna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 02:00 PM CET

Τόπος

Prater (Google, OSM)

Περιγραφή

Am liegenden Totholz

Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Flammulina velutipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drosophila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 11:51 AM CET
Flammulina - Photo (c) Jason Means, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Γένος Flammulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drosophila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 09:50 AM CET

Περιγραφή

on Salix

Phellinus igniarius - Photo (c) fotoculus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Phellinus igniarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyacinthus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 12:07 PM CET
Hemipholiota populnea - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Hemipholiota populnea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 09:41 AM CEST
Nectria cinnabarina - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Nectria cinnabarina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2012 05:44 PM CEST
Cerioporus squamosus - Photo (c) jbushman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 02:05 PM CET
Bjerkandera adusta - Photo (c) nagelhoutandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreasr: Bjerkandera adusta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 43