Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacko8

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 07:16 PM CEST
Philaeus chrysops - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Philaeus chrysops, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacko8

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 06:50 PM CEST
Oecobius - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Oecobius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacko8

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:55 PM CEST
Misumena vatia - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Misumena vatia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

vicobello

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 10:18 AM CEST
Λινυφιίδες - Photo (c) Clayton Bownds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clayton Bownds
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriziolanfredi

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 05:29 PM CEST
Cheiracanthium - Photo (c) Shirley Zundell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shirley Zundell
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Cheiracanthium, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacko8

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:35 PM CEST
Philodromus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

klaudja

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fedelf

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 04:40 PM CEST
Parasteatoda - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Parasteatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

giorege1959

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 07:40 PM CEST
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 08:56 AM CEST

Περιγραφή

Osmia cornuta

Ετικέτες

Osmia cornuta - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Osmia cornuta, Ένα μέλος του Οσμία (Γένος Osmia)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danter78

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:57 AM CEST
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonjo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 12:30 PM CEST
Entelegynae - Photo (c) Dr Caesar Sengupta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacko8

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:52 PM CEST
Asagena - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Asagena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacko8

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 04:27 PM CEST
Tibellus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Tibellus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriziolanfredi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 01:01 PM CEST
Frontinellina frutetorum - Photo (c) olicannes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Frontinellina frutetorum, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriziolanfredi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:41 PM CEST
Mangora acalypha - Photo (c) salvatore_infanti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by salvatore_infanti
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Mangora acalypha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddibisulli

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:44 AM SAST
Trochosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Trochosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielebaroni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 11:23 AM CET
Trochosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Trochosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielebaroni

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:32 PM EEST
Steatoda - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Steatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babbajno

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:05 AM CEST
Dolomedes - Photo (c) Danny Goodding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danny Goodding
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Dolomedes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Alopecosa - Photo (c) Phil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Alopecosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Trochosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Trochosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:56 AM CEST
Theridion - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Theridion, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simone_bocca

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_girodo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:00 PM CEST
Gibbaranea bituberculata - Photo (c) Philippe  Garcelon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Gibbaranea bituberculata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_girodo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:26 PM CEST
Dolomedes - Photo (c) Danny Goodding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danny Goodding
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Dolomedes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandronota

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Zoropsis spinimana - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Zoropsis spinimana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:51 PM CEST
Clubionidae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Οικογένεια Clubionidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μετέλλινα (Γένος Metellina)

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:24 PM CEST
Μετέλλινα - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jarvo
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Μετέλλινα (Γένος Metellina)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdaltoe

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:25 PM CEST
Anyphaena - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη andreapnor: Γένος Anyphaena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6660