Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 10:54 PM +07
Trimeresurus macrops - Photo (c) Thomas Calame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Trimeresurus macrops, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 07:36 PM +07
Rhabdophis siamensis - Photo (c) mintkhaosok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mintkhaosok
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Rhabdophis siamensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

premchat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:30 PM +07
Humerana miopus - Photo (c) Siriwat Dangsri, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Siriwat Dangsri
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Humerana miopus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

premchat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Limnonectes blythii - Photo (c) Wich'yanan L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wich'yanan L
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Limnonectes blythii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

premchat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:38 PM +07
Amolops larutensis - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Amolops larutensis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 06:24 PM +07
Zedochir fuscovittatus - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Zedochir fuscovittatus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Cnemaspis lineogularis - Photo (c) ian_dugdale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Cnemaspis lineogularis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Dixonius kaweesaki - Photo (c) Henning L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henning L
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Dixonius kaweesaki, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Dixonius pawangkhananti - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Parinya Herp Pawangkhanant
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Dixonius pawangkhananti, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Microhyla heymonsi - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Microhyla heymonsi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Dixonius siamensis - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Dixonius siamensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Dixonius kaweesaki - Photo (c) Henning L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henning L
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Dixonius kaweesaki, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_ton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Cnemaspis lineogularis - Photo (c) ian_dugdale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Cnemaspis lineogularis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2009 02:43 PM +07
Rasbora paviana - Photo (c) Andaman Kaosung, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andaman Kaosung
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Rasbora paviana, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2007 03:59 PM +07

Περιγραφή

Garra surinbinnani (Page, Ray, Tongnunui, Boyd & Randall, 2019)

Garra surinbinnani - Photo (c) Wich'yanan L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wich'yanan L
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Garra surinbinnani, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Barbonymus gonionotus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vijay Anand Ismavel
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Barbonymus gonionotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 10:46 AM +07
Hampala macrolepidota - Photo (c) Tse Chung Yi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tse Chung Yi
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Hampala macrolepidota, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 04:01 PM +07
Calotes goetzi - Photo (c) Sarawin Kreangpichitchai, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarawin Kreangpichitchai
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Calotes goetzi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Sylvirana mortenseni - Photo (c) Khemthong Tonsakulrungruang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Khemthong Tonsakulrungruang
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Sylvirana mortenseni, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2013

Τόπος

42170, Thailand (Google, OSM)
Pareas macularius - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Parinya Herp Pawangkhanant
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Pareas macularius, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2013

Τόπος

42170, Thailand (Google, OSM)
Hebius khasiensis - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Hebius khasiensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:01 PM +07
Delias pasithoe - Photo (c) Sterling Sheehy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sterling Sheehy
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Delias pasithoe, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chutintin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 10:02 PM +07
Pareas berdmorei berdmorei - Photo (c) sam_lisak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Pareas berdmorei ssp. berdmorei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kittipan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 07:29 PM +07
Sarika siamensis - Photo (c) Woraphot Bunkhwamdi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Woraphot Bunkhwamdi
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Sarika siamensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακάκος Ρέζους (Macaca mulatta)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 08:59 AM +07
Μακάκος Ρέζους - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Μακάκος Ρέζους (Macaca mulatta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:20 AM +07
Callosciurus caniceps - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Callosciurus caniceps, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Pteropus lylei - Photo (c) Kittipong Chaisiri, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kittipong Chaisiri
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Pteropus lylei, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hejor1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 09:27 PM +07
Hemidactylus garnotii - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Hemidactylus garnotii, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Calotes versicolor - Photo (c) Sujith Sivadas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sujith Sivadas
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Calotes versicolor, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeuforiee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 09:40 PM +07
Leptobrachium smithi - Photo (c) emilytasmin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη andaman: Leptobrachium smithi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 9272